Abortfrågan polariserar – det behövs sans och balans

Den brännheta diskussionen kring abort och aborträtt dyker upp med jämna mellanrum i den svenska politiska debatten. Detta händer när någon eller några gräver fram något som kan sammankopplas med abortkritiska organisationer.

Abortfrågan är en djup och svår fråga där debatten behöver god ton, menar skribenten.

Abortfrågan är en djup och svår fråga där debatten behöver god ton, menar skribenten.

Foto: Gorm Kallestad

Insändare2021-02-19 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu har den åter blossat upp till ytan. Vänsterliberala medier, krönikörer, debattörer och opinionsbildare för ett näst intill oresonligt ordkrig mot dem de anser inte står bakom aborträtten. Kristdemokraternas nya frontfigur och ingenjör av det partiet kallar för en ny feminism, Sarah Havneraas, är den som nu senast fått smaka på den skoningslösa retoriken från vänsterliberala politiker och journalister. 

Pressen har inte varit sen med att rota i hennes privatliv. Dagens Nyheter (DN) var först att gå ut med att man hade grävt fram hennes relationer till abortkritiska organisationer, och nu tvingat henne och hennes parti att göra avkall på det. Det är inte första gången DN exploaterar politiker vars hållning i abortfrågan är otydlig. Lagom inför EU-valet 2019 publicerade tidningen hur kristdemokraternas europaparlamentariker Lars Adaktusson agerat vid votering kring frågor gällande aborter.

Abort är en av de mest polariserade politiska frågorna. Lite generaliserande kan man säga att liberala abortförespråkare i huvudsak ser en biologisk produkt växa. Abortkritiker ser en människa i utveckling. I vilket stadie befruktelsen än är – embryo, foster eller människa – så är det något som i slutändan blir ett mänskligt liv, ett barn med allt dess värde och rättigheter. Det kan ingen frångå. Att förminska en människa under utveckling till att bli en biologisk produkt som kan tas bort, säljas eller köpas är snedvridet och moraliskt oförsvarbart.

Lika fel är att påstå att kvinnan som bär barnet i fråga inte har sina rättigheter. Samtidigt som vi bör värna rätten till liv, måste vi förstå att abort ibland är den sista, och enda, utvägen. I fattiga och ultranationalistiska länder sker varje år hundratals osäkra och farliga illegala aborter som sätter kvinnors liv på spel. Vi behöver mer sans och balans i den här debatten. Inte trams och flams i form av grova angrepp och övertramp. Saklig diskussion istället för att slänga runt med orättvisa epitet.

Ha respekt för att abort är en djup och svår fråga. Vi kommer alla så mycket längre med en god ton.

Adam Salomonsson, Skellefteå