Färdtjänst för den som behöver det

Färdtjänst är en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället för vissa. Att kunna ta sig till och från jobbet, gå på bio, restaurang eller hälsa på familj och vänner är en självklarhet för många men inte för alla.

Insändare 16 augusti 2022 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När en person plötsligt fråntas möjligheten till delaktighet i samhället genom att nekas färdtjänst av Skellefteå kommuns handläggare är Skellefteå inte till för alla.

Handläggare som inte har sett hur personen fungerar i det vardagliga livet fattar beslut och nekar färdtjänst.

De tar inte heller del av de konsekvenser som beslutet får för den enskilde individen som blir isolerad i hemmet utan att varken kunna jobba eller ha en aktiv fritid utanför bostaden.

Många personer med lagen om stöd och service-beslut har redan nog och behöver inte fler motgångar i livet som ett indraget färdtjänstbeslut kan innebära.

Att från en dag till en annan tvingas bli hemmasittare. Kanske vore något för våra handläggare och politiker att prova. Ta ifrån dem bilen från en dag till en annan, eller ställ in bussen så att de inte kommer till jobbet eller det bokade frisörbesöket.

 Gör om gör rätt och gör Skellefteå tillgängligt för alla

Svar direkt:

Färdtjänsthandläggaren följer den lagstiftning och praxis som gäller för tillstånd till färdtjänst. I lagen om färdtjänst står det att färdtjänst ska beviljas till den som på grund av varaktig funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

I lagen lämnas inte utrymme till att ge tillstånd av sociala skäl. Inte heller avsaknad, eller glest utbud av allmänna kommunikationer. Den som kan, även med vissa svårigheter, resa med allmänna kommunikationsmedel har inte rätt till färdtjänst.

För att fatta ett beslut om tillstånd till färdtjänst görs först en utredning för att klarlägga om lagens krav för tillstånd är uppfyllda. Rätten till färdtjänsttillstånd utreds och bedöms individuellt utifrån vilken typ av funktionsnedsättning den sökande har och konsekvenserna när det gäller att på egen hand förflytta sig eller att resa med allmänna kommunikationer.

Alla beslut gällande färdtjänst kan alltid överklagas till förvaltningsdomstol.

Sofia Arnqvist Eriksson, chef avgifter och färdtjänst, socialkontoret, Skellefteå kommun


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Skellefteå buss delas upp • Regiontrafiken avslutas • ”Det är väldigt olyckligt”

Skellefteå buss delas upp • Regiontrafiken avslutas • ”Det är väldigt olyckligt”

Skellefteå buss lokaltrafik slår rekord – fler sålda resor än före pandemin: ”Ingen har haft lika stor uppgång som vi här i Skellefteå”

Skellefteå buss lokaltrafik slår rekord – fler sålda resor än före pandemin: ”Ingen har haft lika stor uppgång som vi här i Skellefteå”
Visa fler
Ämnen du kan följa