Hög tid att åtgärda Solbackens trafik-kaos

Det är dags att åtgärda flaskhalsarna kring Solbacken, menar skribenten.

Det är dags att åtgärda flaskhalsarna kring Solbacken, menar skribenten.

Foto: Peter Krikortz

Insändare2023-08-03 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För 20 år sedan byggdes vägen med fyra körfält mellan Byske och Skellefteå. För att påskynda projektet bidrog Skellefteå kommun med ett lån till Vägverket (numera Trafikverket), för kommuninnevånarnas bästa. Det visade sig vara en lyckad åtgärd, vägen har erhållig mycket beröm.

Nu, 20 år, senare har det skapats en flaskhals vid Solbacken, som skapar mycket irritation. Vägnätets logistik vid Solbackens köpcentrum behöver förbättras för besökare, men framför allt för kommunens medborgare. Köer kan ju bildas lite här och var i kommunen, men vid Solbacken är de ofta enorma.

Jag tycker kommunen kan anlägga en väg, eller varför inte använda och förbättra de befintliga vägarna från Hedensbyn förbi östra delen av Morö Backe till Solbackens köpcentrum. Det skulle medföra en enkel lösning för besökare från Ursviken och Skelleftehamns-området och avlasta den känsliga korsningen vid OK-macken.

Jag önskar att flera kunde nyttja cykel eller promenera till Solbacken, men tror tyvärr inte att det kommer att lösa trafiksituationen. Åtgärdas inte problemet med trafikstockning snarast, kommer många klagomål att framföras i framtiden.