SamhällsomvandlingenNorra Sverige

Så marknadsför kommunerna sig: "Komplex process"

De kommuner i norra Sverige som är tydligt inblandade i samhällsomvandlingen jobbar på olika sätt med att profilera sin plats. Men det är bara Luleå som lanserar en liknande kampanj som Skellefteås, visar vår enkät.

Norra Sverige 29 november 2022 07:00

Enkäten skickades ut till Luleå, Boden, Piteå, Gällivare och Pajala. Den berörde huvudsakligen hur och varför kommunerna jobbar med marknadsföring av sin stad.

LULEÅ

Luleå + Du heter konceptet som förs fram från sensommar till slutet av december. Det rullar som en digital kampanj på olika plattformar och i större orter i södra Sverige, på skyltar i Stockholms tunnelbana samt utomhus. Kampanjen innehåller även filmer och skrivna reportage på temat "Därför valde jag Luleå".

– Det är lite av en pilotkampanj. Vi testkör konceptet och lär oss eftersom. Vi ska utvärdera efter nyår. Men vi är nöjd med statistiken för digitala visningar och responsen har varit positiv, vi vet flera personer som hört av sig och fått en extra puff i sina flyttplaner när de sett annonsen, säger Luleås kommunikationschef Elisabeth Ennefors.

undefined
Elisabeth Ennefors, kommunikationschef vid Luleå kommun.

Kampanjen har kostat 470 000 kronor att ta fram och Luleå köper reklamplats för 815 000.

Andra arbetssätt är aktiviteter och events, utveckling av ambassadörskap, och samverkan med aktörer inom näringsliv och föreningsliv. Kommunerna i norr konkurrerar inte med varandra, i stället ger man varandra draghjälp, anser Elisabeth Ennefors.

– Ju fler blickar som vänts norrut desto bättre, säger hon.

BODEN

Boden arbetar i huvudsak med digital marknadsföring av två varumärken; kommunens sköld och platsvarumärket kopplat till begreppet närhetsliv. Insatserna görs inte form av en intensiv kampanj utan rullar sedan 2018 under hela året.

– Vi ser vårt arbete som extremt långsiktigt. En återkommande insats är att vi hyllar våra eldsjälar och föreningsmänniskor. Oerhört viktigt, säger Jens Andersson, kommunikationschef.

undefined
Jens Andersson, kommunikationschef vill gärna ta del av bodensarnas åsikter. " Webben kommer till viss del formas efter bodensarna".

Att marknadsföringen fungerar är han övertygad om.

– Med relevant kommunikation kan vi få folk att överväga att flytta. Sedan måste det också landa i någon form av verklighet. Är glappet för stort lyfter det inte. Därför jobbar vi nära bodensarna och deras verklighet.

Det händer att ni får på tafsen i sociala medier. Exempelvis när en småbarnsfamilj inte fått förskoleplats i närheten av sitt boende och ifrågasätter begreppet närhetsliv. Hur ser du på de riskerna?

– Det är ett fåtal tillfällen det inträffat. Jag respekterar deras åsikt fullt ut, men i de allra flesta fall löser det sig bra. Fördelarna uppväger nackdelarna och ett starkt varumärke ska tåla en smäll eller två.

undefined
Jörgen Hult, varumärkesansvarig vid Piteå kommun.

PITEÅ

Kommunen jobbar brett med olika insatser, allt ifrån reklamplats på flygplatser och rekryteringsevent i storstäder till att man målinriktat arrangerar nationella och internationella evenemang, exempelvis SM-veckan.

– Att få människor att flytta till en ny plats eller region eller att få tidigare invånare att återvända till sin hemstad eller studieort är en komplex process och kräver en långsiktig och kontinuerlig dialog. Det kan såklart göras på en mängd olika sätt, men helt klart är att om man inte bearbetar dem kommer flyttgraden vara avsevärt mycket mindre än om man de facto gör en aktiv bearbetning, säger Jörgen Hult, varumärkesansvarig.

GÄLLIVARE

Kommunen har under året tagit fram ett nytt platsvarumärke, som främst byggs i två olika kanaler, This is Gällivare och Visit Gällivare. Arbetet med att ta fram en konkret handlings- och kommunikationsplan pågår. Ett flertal tjänster på avdelningen tillväxt och attraktivitet har tillsatts, där man bland annat producerar podden Typiskt Gällivare, och genomför aktiviteter och evenemang, bland annat mot nyinflyttade.

Att marknadsföra kommunen som en attraktiv plats att leva och bo på är en viktig strategi för att få inflyttning.

– Reklam kan väcka nyfikenhet och intresse för en plats, och göra att idén om en flytt föds, säger Emma Forsberg, kommunikatör.

undefined
Fredrik Holmström, utvecklingschef, Pajala kommun.

PAJALA

Projektet Hej hemby, som är ett samarbete med Övertorneå kommun och finansieras av Region Norrbotten och Sparbanken Nord, är kommunens största satsning för att profilera sig. Den är bland annat inriktad på bostadsmarknaden och marknadsföringsinsatser tillsammans med lokala föreningar och näringslivet. Kommunen använder sig också mer sporadiskt av annonser och redaktionella artiklar.

Fredrik Holmström, utvecklingschef, anser att rätt reklam kan göra skillnad för inflyttning.

– Ja, det tror jag. Pajala är en gömd pärla som tyvärr försvinner i bruset från kusten och de etableringar som är på gång, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Samhällsomvandlingen

Utmaningen: 9 månader på sig att frälsa nya bodensare

Hård tidspressSå jobbar kommunen:VälkomstsamtalLyfter föreningslivetMässor
Utmaningen: 9 månader på sig att frälsa nya bodensare

Öppna förskolan är nålsöga in i Sverige för Northvolt-anställda

"Saknar kanske motsvarighet i sina hemländer"Mötte 13 nationaliteter på en månad
Öppna förskolan är nålsöga in i Sverige för Northvolt-anställda
Visa fler