FramtidsfabrikenSkellefteå

Stiftelsen Skelleftepress

Stiftelsen Skelleftepress var huvudägare av Norran från 1972 till 2019 då tidningen överläts till Norr Media och Stiftelsen Skelleftepress blev minoritetsägare.

Stiftelsen Skelleftepress var huvudägare av Norran från 1972 till 2019 då tidningen överläts till Norr Media och Stiftelsen Skelleftepress blev minoritetsägare.

Foto: Stiftelsen Skelleftepress

Skellefteå2022-03-02 16:32

Journalistik är vårt syfte

Vi finns till för att på lång sikt säkra utgivningen av tidningen Norran. I början av 1970-talet ville de dåvarande privata ägarna av tidningen skapa stabila framtidsförutsättningar för den. Metoden att göra detta blev att bilda en stiftelse där personer som var engagerande inom Folkpartiet eller nykterhetsrörelsen valdes in. Från 1972 till 2019 var Skelleftepress huvudägare av tidningen Norran. Under denna tid byggde stiftelsen också upp ett engagemang inom regionens näringsliv bland annat genom delägarskap i lokala tillverkningsföretag och fastighetsbolag. 

Norr Media – Ett samarbete för utveckling

Digitaliseringen har inneburit och innebär även framöver att förändringarna inom mediabranschen går mycket snabbt. Det ledde till att Skelleftepress 2019 beslutade låta Norran bli en del av ett större samarbete. Tidningen överläts därför till Norr Media AB där tidningarna Norrbottens-Kuriren, Norrländska Socialdemokraten, Piteå-Tidningen ingår. Skelleftepress är sedan dess minoritetsägare i Norr Media tillsammans med NTM-koncernen. Genom vårt förvaltningsbolag Norra Västerbotten Förvaltnings AB fortsätter Skelleftepress dess engagemang för god journalistik i vår region, men vi bidrar också till annan samhällsutveckling genom långsiktiga engagemang inom fastigheter och industri.

Frisinnet är vår bas

Våra värderingar sammanfattas i ordet frisinne. Frisinne är ett begrepp inom den liberala idétraditionen som för oss uttrycks inom fyra prioriterade områden:

• Frihetsfrågor – Individens frihet, misstro mot makten, respekt för oliktänkande, jämlikhet och mångfald.

• Hälsofrågor – Mot drogmissbruk, för friskvård och folkhälsa.

• Meningsfrågor – Respekt och intresse för människans existentiella och religiösa frågor.

• Entreprenörskap – Engagemang i rapportering och affärsmässighet för utvecklingsfrågor och småföretagares villkor.

Stiftelsen består av 30 intressenter från Norrans spridningsområde. Den leds av en styrelse vars ordförande sedan 2017 är Jonas Holmqvist.

Kontakt:

Jonas Holmqvist (Ordförande)
Jonas.holmqvist@kaiding.se

Andreas Westerberg (Sekreterare)
andreaswesterberg@hotmail.com