Vigde

9 september 2014 16:32

Skellefteå: I Skellefteå landsförsamlings kyrka lördagen den 23 augusti, Susanne Bomanoch Peter Ljuslinder, Skellefteå. Vigselförrättare var prästen Lars Lundström.

Skellefteå: I Skellefteå landsförsamlings kyrka lördagen den 30 augusti, Marlene Örnbergoch Rickard Sundberg, Skellefteå. Vigselförrättare var prästen Jörgen Klingstedt.

Skellefteå: I Skellefteå landsförsamlings kyrka lördagen den 30 augusti, Lykke Liljefeldtoch Fredrik Toss, Umeå. Vigselförrättare var prästen Jörgen Klingstedt.

Skellefteå: I Skellefteå landsförsamlings kyrka lördagen den 30 augusti, Elisabeth Ögrenoch Johan Segerlund, Skellefteå. Vigselförrättare var prästen Jörgen Klingstedt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion