Vanessa Holmgren

5 juni 2019 08:28

Vanessa Holmgren, Uppsala, tidigare Skellefteå, har avlagt ekonomie kandidatexamen vid Uppsala universitet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Inger Ödebrink

Ämnen du kan följa