Lorraine Atlegard

10 juli 2019 11:24

Lorraine Atlegard, Ersmark, har avlagt ekonomie kandidatexamen vid Luleå Tekniska universitet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Inger Ödebrink

Ämnen du kan följa