Stig Wiklund

26 juli 2019 03:00

80 år

fyller den 27 juli Stig Wiklund, Skellefteå. Stig är född i Hällbergssvedjan, har gått sju år i folkskola, två år på folkhögskola samt två år på Kristinehamns Praktiska. Numera är han pensionär, är styrelseledamot i Hyresgästföreningen och ägnar sig åt läsning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Inger Ödebrink

Ämnen du kan följa