Valter Boström

Valter Boström, Byske.

Dödsfall 18 juni 2022 05:00

Fredag den 10 juni avled Valter Boström efter en kort tids sjukdom. Valter flyttade 1947 till Byske och förvärvade Bergmarks Bageri och Konditori. Han hade tidigare arbetat hos sin far som bagare i Ersmark. Tillsammans med sin hustru Eivor drev dom Boströms konditori och Café till 1974 när nya E4 byggdes. 

Valter var en skicklig yrkesman och driven entreprenör.

Han uppfann och tillverkade mor-mors-saft som blev ett bra komplement till bageriverksamheten.

Valter och Eivor fick två döttrar, Berit och Margareta, barnbarn, barnbarnsbarn och barnbarnbarnsbarn som han gladde sig mycket åt.

Valter månade alltid om sina närmaste. Valter bodde hemma i sitt älskade hus ända till slutet med hjälp av barn och god hemtjänst.

Valter blev 97 år. 

Familjen 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa