Riitta Rytioja Johansson

Riitta Rytioja Johansson, Öhn Ursviken.

Riitta Rytioja Johansson

Riitta Rytioja Johansson

Foto: Fotofirma i Skellefteå

Dödsfall2024-03-30 05:00

Riitta föddes i Gamla Karleby (Kokkola) i Mellersta Österbotten, Finland. Där jobbade hon som handsksömmerska på Hagströms. För nästan 50 år sedan mötte hon kärleken Erland, från Selet, Byske.

Hon flyttade till Sverige med dottern Sari, först till Byske, sedan till Skelleftehamn i väntan på att huset på Öhn, Ursviken skulle byggas. Sönerna Sebastian och Sylvester föddes och Riitta började jobba på posten i Ursviken och sedan i Skelleftehamn. Hon trivdes bra och arbetade där till pensionen.

Riitta blev 76 år. Hon sörjes av make, barn, barnbarn och syskon.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!