Lennart Källströmer

Lennart Källströmer, Uppsala.

Dödsfall 28 mars 2022 05:00

Lennart Källströmer har avlidit i en ålder av 85 år. Närmast sörjande är makan Inger.

Lennart Källströmer föddes den 13 januari 1937 och växte upp i Norsjö i Västerbotten.  Efter studentexamen i Skellefteå 1957 inledde han grundläggande studier i kemi och biologi vid Uppsala universitet 1958 och disputerade i fysiologisk botanik 1977 på en avhandling om ett svart mögel, Aspergillus niger

Han blev tidigt engagerad i undervisningen på institutionen och rekryterades 1978 av den matematisk-naturvetenskapliga fakultetens kansli som utbildningsledare och blev efterhand den person som fick övergripande ansvar för att administrera den växande grundutbildningen inom fakulteten. Hans vänlighet, noggrannhet, snabbtänkthet och tålamod uppskattades mycket inom fakulteten och dess kansli och senare inom universitetsledningen. Hans aktiva år inföll före datorer blev det dominerande tekniska stödet inom administrationen. Hans dokumentation bestod i ett väl genomtänkt system av pärmar där vi andra kunde hitta rätt bland hans anteckningar förda med en vacker handstil, ofta i textad form för tydlighetens skull. Han hade också en minnesvärd egenskap att hålla ordning på de ekonomiska resurser som han var satt att bevaka.

Hans utomordentliga minne av både små och stora beslut och händelser var imponerande och en stor tillgång i fakultetens och universitetets ledningsarbete. Lennart var försiktig med att uttrycka kritik och hade ett stillsamt sätt att uttrycka sin vilja som hans medarbetare lärde sig uppfatta. En liten huvudvridning till vänster och en underfundig min indikerade en viss skepsis. Vid större tveksamheter till förslag som skulle leda till utgifter för fakulteten eller universitetet så tittade han på förslagsställaren med bekymrad min och sa: ”Kan du förklara lite närmare, jag förstod inte riktigt ditt förslag.” 

Vi som hade förmånen att ha Lennart som hängiven medarbetare, sörjer med tacksamhet och uppskattning en god vän. 

Bo Sundqvist, Jan-Otto Carlsson, Johan Tysk  

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Dödsfall

Tage Hedenström

Tage Hedenström
Dödsfall

Barbro Hjelte

Barbro Hjelte
Dödsfall

Nils Lidström

Nils Lidström

Sven Andersson

Sven Andersson
Dödsfall

Doris Persson

Doris Persson
Visa fler