Kurt Öhman

Kurt Öhman, Selsmoran, Byske.

Dödsfall 18 juni 2022 05:00

Kurt Öhman har avlidit i en ålder av 81 år. Han efterlämnade syskon och syskonbarn som närmast anhöriga. Han var född och uppvuxen i en småbrukarfamilj i Selsmoran. Familjen bestod av föräldrarna Ingrid och Gotthard Öhman samt sex syskon. Efter avslutad skolgång fick han hjälpa till med förekommande sysslor i jordbruket. Under vinterhalvåret fick han syssla med skogsarbete i sina föräldrars skog men även hos andra skogsägare. Några år senare fick han under sommaren arbete inom timmerflottningen och sorteringen i Byske. Efter avslutad militärtjänstgöring på LV7 i Luleå gick han en yrkesutbildning i Pålgård, Ragunda kommun. Utbildningen hade en industriell inriktning som ledde fram till anställningar inom olika verkstadsföretag bland annat Hellgrens i Ostvik. Kurt kom sedan att bli anställd som reparatör hos Boliden AB där han blev kvar fram till sin ålderspension. Han belönades med en guldklocka för lång och trogen tjänst.

I början av 60-talet träffade han sin blivande hustru Birgitta Berglund född i Hemmingsmark. Birgitta jobbade på sjukstugan i Byske och de kom att bo i Byske under ett antal år. När hon sedan fick arbete på Skellefteå Lasarett och Kurt fick arbete i Boliden flyttade man till Skellefteå. I samband med Birgittas pension 2004 flyttade man till Kurts föräldrahem i Selsmoran. Det blev en tillvaro med hög livskvalitet. Birgitta fick ägna sig åt sina stora intressen, matlagning, trädgårdsskötsel och sina katter. När Kurt ett år senare avgick med pension fick han goda möjligheter att syssla med det som var hans stora intressen. Sedan 70-talet var han delägare i sina föräldrars skogsfastighet och kunde därmed avverka skog, hugga ved och förädla virket i sitt minisågverk. Kroppsarbete från morgon till kväll sju dagar i veckan var hans melodi. Med den utrustning som han hade kunde han klara detta på egen hand. Det fanns också utrymme att hjälpa grannar och närstående med olika sysslor, exempelvis snöskottning. Dessa personers behov av hjälp fick ofta förtur. Kurt var en person med stort och varmt hjärta. Det fanns inte så mycket utrymme för nöjesaktiviteter, dock var musiken väldigt viktig. Kurts radio eller cd-spelare var påslagen i stort sett under hans vakna tid.

Att resa för att se vår omvärld var inte angeläget, dock gjorde Kurt och Birgitta en långresa till Seattle där Birgitta hade avlägsna släktingar. Trots ointresse för resor så blev denna resa en stor upplevelse för Kurt. 2010 blev Kurt änkeman efter Birgittas tragiska bortgång. Saknaden var stor men livet måste gå vidare så Kurt fortsatte med sina sysslor och fick nu även ta hand om hushållsarbetet och sina kära katter. Kurt insjuknade i en demenssjukdom och efter en period av hemtjänst fick han vård på Norrgårda i Byske. 

Vi syskon och nära anhöriga kommer att minnas Kurt som en person med ett stort och varmt hjärta som gärna gav en hjälpande hand till sin omgivning innan han hjälpte sig själv. 

Syskonen 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa