Eskil Wiklund

Eskil Wiklund
Eskil Wiklund

Eskil Wiklund, Bodan, Skellefteå

Dödsfall 2 april 2022 05:00

Den 22 mars avled Eskil i sitt hem på Tryggheten i Skellefteå. Han blev 89år.

Eskil föddes i Bodan, Skellefteå som nummer fyra i en syskonskara på sju. Efter en längre sjukhusvistelse och avslutad militärtjänst träffade han Naima f. Wallmark från Kroksjön. Bröllopet stod i juni 1957 och paret bosatte sig i Kroksjön. Eskil började arbeta på Wallmarks Såg där han stannade hela sitt yrkesverksamma liv.

Familjen utökades under åren med fyra barn: Jan, Christina, Björn och Isabell. I mitten av 60-talet byggdes ett hus i Kroksjön dit familjen flyttade. 

Eskil tyckte det var roligt att snickra och hålla på med trä, vilket senare resulterade i att hus renoverades och ett nytt hus byggdes i hembyn Bodan. Dit gick flyttlasset 2011 och där bodde Eskil och Naima fram till hösten 2021 då de flyttade in på Tryggheten i Skellefteå.

Eskils intresse för skog och trä följde honom hela livet. När Wallmarks Såg förvärvade nybygget Rismyrliden arbetade Eskil som skogsfaktor. De gamla hus som stod kvar i ofördärvat skick blev avstyckade och på Eskils initiativ bildades en stiftelse som tog över skötseln av dessa. Han har även varit med och restaurerat en vattendriven spånhyvel i hembyn Bodan, byggt flera husmodeller däribland Per-Olof Enqvist barndomshem i Sjön. Även modeller av Bureå Såg och Wallmarks Såg sågs växa fram i hans snickarverkstad. Han var även aktiv i bildandet av Bureälvens fiskevårdsområde. 

2016 fick Eskil Ernst Westerlunds stipendium för förtjänstfull lokalhistorisk insats, vilket han var mycket glad och stolt över. På senare år forskade han om olika saker och händelser med koppling till hembyn.

En lång livsgärning har fått ett slut.

Vi saknar honom mycket. 

Familjen 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa