Erik Bergkvist

Erik Bergkvist, Umeå.

Erik Bergkvist.

Erik Bergkvist.

Foto: Pressbild

Dödsfall2024-03-06 05:00

Den 20 februari avled Erik Bergkvist efter en tids sjukdom. Han blev 58 år gammal.
Erik Bergkvist lämnar ett stort tomrum efter sig. Han var en av länets mest betydelsefulla politiker, EU-parlamentariker och vän. Erik började sin politiska bana inom det socialdemokratiska ungdomsförbundet i Norsjö och vidare som ombudsman för SSU Skellefteå. Under sin tid vid Umeå universitet, där Erik erhåller en doktorstitel i nationalekonomi, fortsatte han sin politiska resa genom sitt engagemang i Umeå socialdemokratiska högskoleförening. I början av 2000-talet valdes Erik till ordförande för Socialdemokraterna i Umeå. Under den tiden var han även aktiv inom kommunpolitiken där han bland annat var ordförande för kulturnämnden.

Erik var till sin person analytisk med stor förmåga att hitta politiska lösningar. Hans brinnande engagemang för regional utveckling ledde honom 2008 in i regionpolitiken, till hans ordförandeskap i dåvarande Region Västerbotten och till det socialdemokratiska partidistriktet i Västerbottens styrelse. Vid denna tid valdes han även in i partistyrelsen, där han gjorde särskilt betydelsefulla insatser för den gröna industriella omställningen. 

Inför EU-valet 2019 var Erik med sin erfarenhet, breda kunskap och naturliga roll som förkämpe för Norrlands villkor det självklara valet till att bli vår kandidat. Med sitt hårda arbete har Erik lyckats lyfta upp Norra Sverige på dagordningen och att rikta blickarna till vår del av Europa. På så sätt stod Erik upp för arbetarrörelsens ideal, och företrädde vår landsände, i EU.

När vi minns Erik tänker vi utöver hans politiska gärning även på hans alla berättelser och anekdoter, hans värme och finurliga humor. Vid tillfällen distriktsstyrelsen ställdes inför svåra frågor hade han en unik förmåga att snabbt göra en analys följt av konkreta förslag på lösningar. Det är fortfarande svårt att förstå att han inte finns med oss. Att hans röst nu har tystnat alldeles för tidigt är en stor tragedi och vi ska göra vårt bästa för att fortsätta hans gärning. 
 

Erik Bergkvist
Erik Bergkvist
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!