Elsy Stenlund

Elsy Stenlund
Elsy Stenlund

Elsy Stenlund, Umeå.

Dödsfall 23 mars 2023 05:00

Vår mamma Elsy Stenlund, Umeå, lämnade oss 5 februari 2023 och är nu i evigheten hos Gud. Hon föddes i Ytterboda, Sävar, 1930. Där bodde hon med sina föräldrar Estrid och Viktor Sandgren samt bröderna Åke och Arne.

1953 gifte hon sig med Axel Stenlund från Blacke, Lövånger. Den 21/3 i år skulle de ha varit gifta i 70 år. Vi döttrar, Inger, Christina och Åsa är så tacksamma att vi fick ha vår mamma så länge.

När vi var barn var mamma hemma och tog hand om oss. Hon var fylld av energi och tog vara på alla små stunder. För henne var det viktigt med praktiskt arbete. Hon lärde oss att sticka, virka, sy och baka och vi fick upptäcka skogen med alla bär, samt trädgårdsodlingens konst med både blommor och grönsaker.

Mamma ville att vi skulle få lära oss att spela och sjunga, och hon visade stort intresse och tålamod när vi övade. Själv tyckte hon mycket om sång, ett intresse som blev större med åren. Många är de psalmer och sånger som vi sjungit tillsammans.

När vi barn blev större utbildade mamma sig till sjukvårdsbiträde och fick jobb inom geriatriken. Hon trivdes med jobbet, där hon fick visa omsorg om gamla och sjuka.

Tillsammans med pappa, som var snickare, blev det flera husbyggen. Redan 1958 byggde de stugan i Ytterbodafjärden, som sedan dess har varit en viktig samlingspunkt för familjen. Senare byggdes också fjällstugan i Tärna. Därifrån har vi många fina minnen av skidturer och fjällvandringar.

Under alla år har mamma och pappa delat den Gudstro som har betytt så mycket för dem. De hittade ett andligt hem i Vasakyrka, där de fick goda vänner och där de på olika sätt varit delaktiga i kyrkans arbete.

Vår mamma älskade sin stora familj med barn, barnbarn och barnbarnsbarn. När vi på olika sätt var tillsammans, blev det för henne glädjefyllda högtidsstunder som hon värdesatte högt. 

Vi är så tacksamma över vår mamma. 

Döttrarna 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa