Dödsfall, Ulf Norman, Arvidsjaur

Ulf Norman, Arvidsjaur

Dödsfall 20 mars 2021 05:00

En av många känd Arvidsjaurbo, en av grundarna till Arvidsjaurs Järnvägsförening AJF, järnvägaren och lokföraren Ulf Norman har avlidit. Han växte upp i Hålberg utmed tvärbanan till Jörn. Ulf arbetade under ett antal ar som svetsare vid SJ Notvikenverkstad i Luleå. Efter genomförd lokförarutbildning fick han tjänst i Arvidsjaur, och körde främst på tvärbanan till Jörn och på inlandsbana. När SJ gjorde personalminskningar och nedläggningar drabbades även Arvidsjaur. Ulf fortsatte då under ett antal år att arbeta bland annat som lokförare med Luleå som stationeringsort.

Efter pension blev det åter till Arvidsjaur, där han började arbeta som Lokförare åt Inlandsbanans Aktiebolag, TBAB. Detta gladde honom mycket då han äter fick köra tåg på inlandsbanan, en bana som han hade stor kunskap om, dess olika platser och händelser, som inträffat genom åren längs banan. Ulf intresserade sig också tidigt för förbättrad trafik på inlandsbanan, och inte minst godstransportema. 

Tillsammans med en järnvägsintresserad kamrat bildade därför Ulf Norman, som hade goda politiska och fackliga kontakter, en trafikpolitisk intressegrupp för att förmå SJ att förbättra godstrafiken och persontrafiken på inlandsbanan till och från Arvidsjaur och på tvärbanan Arvidsjaur -Jörn. Eo rad förslag till ändrade turer och tidtabeller presenterades och gruppen fick mycket gott stöd av kommunen. Vissa resultat uppnåddes också. Gruppen arbetade även, tillsammans med andra, för att rädda Inlandsbanan, vilket till slut lyckades. 

Utifrån denna lokala intresseorganisation bildades 1986 Arvidsjaurs järnvägsförening, AJF. Efter hand inköpte man ånglok, diesellok, olika vagnar och rälsbussar. Föreningen hade, som första förening i Sverige, eget trafiktillstånd och genom alla åren bar sommartrafik genomförts på inlandsbanan liksom olika beställningsresor samt vinterresor till Jokkmokks marknad. Ulf hade genom aren flera olika befattningar inom föreningen bland annat som ordförande och hade stor yrkeserfarenhet utifrån alla åren inom järnvägen. Ulf var en person med humor och glädje, ville alla väl. Säg han kunskap och intresse var han där och stöttade och hjälpte, Fleras satsade också på lokföraryrket på hans inrådan.

En mångårig kamrat är borta, saknaden är stor, men minnena kommer alltid att leva kvar. 

Kamraterna inom Arvidsjaur järnvägsförening

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ann-Katrin Grubbström

Ann-Katrin Grubbström
Dödsfall

Aldor Karlsson

Aldor Karlsson
Dödsfall

Dödsfall, Lennart Öhman, Arvidsjaur

Dödsfall, Lennart Öhman, Arvidsjaur