Dödsfall: Sture Lindgren, Kvarnåsen

Sture Lindgren
Sture Lindgren

Sture Lindgren, Kvarnåsen

Dödsfall 28 november 2020 05:00

Sture Lindgren, Kvarnåsen har efter en längre tids sjukdom avlidit i en ålder av 85 år. Han efterlämnar makan Britt-Marie och tre barn med familjer. Sture Lindgren växte upp i Kvarnåsen. Han började sitt arbetsliv med skogs- och jordbruk, men han hade en dröm att få studera vidare. Den blev verklighet och han studerade först till lärare och senare till speciallärare. På lärarseminaret i Luleå träffade han sin fru, Britt-Marie och de bosatte sig i Norsjö. De arbetade båda som lärare på Norsjö Centralskola i mer än 30 år. 

När barnen blev äldre flyttade Sture och Britt-Marie tillbaka till barndomshemmet i Kvarnåsen. Där fick makarna ägna sig åt sina intressen fiske, bärplockning och odling. Ett annat gemensamt intresse var motionsdans. Varje år gick färden med husvagn till barnen i mellansverige. 

Saknaden är stor men minnet är ljust.

Barnen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa