Dödsfall, Olle Lövheim, Uppsala

Olle Lövheim, Uppsala

Olle Lövheim.

Olle Lövheim.

Foto: Privat

Dödsfall2021-12-17 05:00

Överläkare Olle Lövheim, Uppsala, har avlidit 76 år gammal. Han efterlämnar makan Ingrid samt barnen Mia, Anna och Daniel med familjer. 

Olle växte upp i ett folkskollärarhem i Vallen, utanför Lövånger i Västerbotten. I det EFS-präglade hemmet fanns en fromhet och stillsam gudstro som skulle följa honom genom livet. Efter studentexamen i Skellefteå 1964 påbörjades medicinstudier i Uppsala som fullbordades 1970. Under studieåren träffade han sin Ingrid och de fick barnen Mia, Anna och Daniel. I sin läkargärning verkade Olle som hjärtspecialist vid sjukhusen i Örnsköldsvik och Östersund. Han var en mycket uppskattad doktor som satte lyssnandet och patienterna framför sin egen karriär och maktspelet inom sjukhuspolitiken. 

Vid sidan av familjen och det tidskrävande arbetet var Olle en flitig och engagerad körsångare. Sångarintresset grundlades redan under gymnasietiden och fortsatte under studentåren i Uppsala med framförallt Good News-Quartet som turnerade med spirituals från den afro-amerikanska gospelmusiken inom EFS-Sverige. Bland andra körer kan nämnas Orphei Drängar, Örnsköldsviks Kammarkör, Octava (Östersund) samt Canzonetta (Uppsala). 


I engagemanget för körsången framkom det stora ansvarskännande som präglade Olles deltagande i föreningslivet, liksom i EFS och inom kyrkopolitiken i Örnsköldsvik. Bland övriga intressen i livet fanns också resor. Med familjen gjordes fjällturer och vandringar, samt mycket uppskattade bilsemestrar till många europeiska länder.

Vi barn minns en pappa som arbetade mycket och ibland kom hem sent på kvällarna, men som ställde upp och lyssnade, förhörde på prov och övningskörde med oss. Vi minns också tidningsurklippen som kom med posten i ämnen som han tänkte kunde vara av intresse. Vi minns lärdomen och den torra humorn med ordvitsarna. Vi minns en pappa som gav oss förtroende, som hade tron på att vi skulle klara av de utmaningar livet bjöd, även när vi inte själva gjorde det.

Mia, Anna och Daniel Lövheim

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!