Dödsfall, Maud Ragnestam, Boliden

Maud Ragnestam Asplund
Maud Ragnestam Asplund

Dödsfall, Maud Ragnestam, Boliden

Dödsfall 14 april 2022 05:00

Vi har förlorat en eldsjäl. Maud Ragnestam Asplund lämnade oss den 5 april. Maud-Salongen har i decennier varit en institution i samhället där många fått hjälp med frisyren närmast alla tider på dygnet och om det krisade praktiskt taget alla dagar i veckan. Men Maud kämpade också i många år för samhällets bästa. Ofta i det tysta men många gånger publikt och via media. När Migrationsverket stängde sitt kontor i samhället efter en kort tids etablering, blev Maud-Salongen snabbt en slags sambandscentral där Maud tog ett stort ansvar för att hjälpa villrådiga asylsökande med vägledning i både stort och smått. Detta ledde senare fram till att Maud blev en av initiativtagarna till ”Mötesplatsen”, en dagöppen verksamhet där asylsökande av olika nationaliteter och svenska medborgare kunde träffas och lära av varandra. Hon bidrog även till etablering av ”Läxläsning” för såväl utlandsfödda som svenska barn som av en eller annan anledning behövde hjälp med skolarbetet.

Likaså blev Maud snabbt en förgrundsfigur för Framtidsgruppen när den bildades för ett tiotal år sedan och inom ramen för den verksamheten medverkade hon till att Guldbacken blev verklighet. Hon lade också mycket energi på att få till stånd boule-banor på Sidtjärn och hennes engagemang för rivning av det vandaliserade ”Jackes” på Kapellgatan, respektive nedbrunna ”Rudholms” i hörnet Storgatan/Gruvgatan, är i det närmaste legendariskt. Hon lämnar efter sig arbetsunderlag för ytterligare förbättringar av samhällets skötsel och möjligheter till en rikare fritid för dess innevånare som ännu inte sett dagens ljus.

Maud var en person med ett brett kontaktnät och en förmåga att använda det för att få saker gjorda. Hon var en brygga mellan människor och kulturer – och både bildligt och bokstavligen en färgstark person som aldrig tvekade att offra sin egen knappa tid för att lyfta frågor mot makthavare och sakägare. Alltid ideellt och alltid med samhällets bästa för ögonen.

En stark röst har tystnat och ett tomrum har uppstått. Samhället saknar henne.

Framtidsgruppen i Boliden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa