Dödsfall, Mats Bergkvist, Norsjö

Mats Bergkvist, Norsjö

Dödsfall 23 november 2021 05:00

En av Norsjö kommuns mer bemärkta personligheter, målarmästare Mats Bergkvist, har gått ur tiden. Andra må erinra sig Mats som yrkesman, och tiden som omfattar drygt 60 års stadigvarande verksamhet inom samma kommun, där han gjorde sig känd för stor yrkesskicklighet. Denna minnesteckning skall istället uppehålla sig vid målarmästarens person, och den ”palett” av olika förhållningssätt som kanske inte var lika synlig för kommunens invånare.

 Mats var bildkonstnär i ordets djupare bemärkelse, men ingenting som han ville stoltsera med, även om hans abstrakta konst talade sitt tydliga språk. Att försöka förvärva ett konstverk av Mats hand, var närmast ogörligt. När han tillika ville ge en förklaring till målningarnas innebörd, var det inte många i bygden som förstod hans symbolvärld och intentioner. Men det var inget som generade Mats, utan ledde till det Filosofiska rum han etablerade i sin bostad, där likasinnade kunde utbyta tankar, och där kvantfysik stadigt stod på agendan.

 Mats var en trogen läsare av tidskriften Illustrerad vetenskap, och lyssnade ofta på klassikerna i svensk dramatik, som han hade i inspelningar på CD-skivor. Hans allmänbildning var naturlig och grundmurad, och den insikt han ägde om släktförhållanden inom Norsjö var häpnadsväckande rik på intryck – Mats föreföll vara personligt bekant med kommunens alla inbyggare.

Mats Bergkvist var vänfast och okonstlad och fylld av humor in-till sin sista besvärliga tid i livet. Den hanterade han som äkta viking, obruten inför ett hårt öde. Frid över hans minne.

Yngve Nilsson, Norsjövallen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Dödsfall

Tage Hedenström

Tage Hedenström
Dödsfall

Barbro Hjelte

Barbro Hjelte
Dödsfall

Nils Lidström

Nils Lidström

Sven Andersson

Sven Andersson
Dödsfall

Doris Persson

Doris Persson
Visa fler