Dödsfall, Martin Johansson, Botsmark

Martin Johansson, Botsmark

Dödsfall 5 november 2021 05:00

Skogsmannen, föreningsmänniskan och familjefadern Martin Johansson har gått bort, 93 år gammal. De närmaste är makan Marianne, sönerna Mats Ove och Hasse samt dottern Maria med familjer. Förstfödda barnet Marita, som omkom i en tragisk olycka strax före sin 5-årsdag, i ljust minne bevarad.

Martin var född och uppvuxen i Ytteråträsk, på den natursköna plats som förblev hans hem under större delen av livet. Hans kärlek till skogen, hembygden och familjen bestod in i det sista.

Som ung arbetade Martin hos Flottningsföreningen och röjde med bandtraktor flottningsleden längs Ume älv. Det var under denna tid som han träffade sin blivande livskamrat, Marianne från Kryckeltjärn. De gifte sig 1954 och övertog då hemmanet i Ytteråträsk.

Under många år säsongsarbetade Martin med markanläggningar i centrala Umeå. På vintern och under kvällar och helger skulle skog avverkas och röjas, åkern sås och skördas och byggnader målas och underhållas. Periodvis fanns också grisar och höns som skulle utfordras och skötas.

Martin hade ett stort engagemang i politiken och föreningslivet. Trots endast sex års skolgång hade han en vass penna och tvekade aldrig att göra sin röst hörd. Han var ledamot för Centerpartiet i både fullmäktige och olika nämnder i Umeå kommun samt var under 20 års tid ledamot i Skogsägarnas styrelse, det uppdrag som han brann för allra mest. Senare i livet var han drivande i att bilda Åträskbygdens bygdegårdsförening och att omvandla den gamla skolan i Ytteråträsk till en bygdegård som sedan dess har varit en stor tillgång för området.

Efter pensioneringen fortsatte han oförtrutet att arbeta, både i skogen och med olika byggprojekt. Han renoverade varsamt sitt barndomshem, den gamla Västerbottensgården, och timrade två trivsamma stugor. Han skrev också två böcker. Drömmar och idéer saknades aldrig och det han påbörjat slutfördes alltid.

Det var en stor sorg för Martin när sjukdom hindrade honom från att arbeta och till sist tvingade honom att lämna sin hembygd. Han var en snäll och omtänksam människa och vi saknar en älskad make och far.

Familjen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Dödsfall

Anders Nilsson

Anders Nilsson
Dödsfall

Anders Nilsson

Anders Nilsson
Dödsfall

Kurt-Lennart Nilsson

Kurt-Lennart Nilsson
Dödsfall

Roger Salomonsson, Umeå

Dödsfall

Dödsfall, Anna-Britt Karlsson, Täfteå

Visa fler