Dödsfall: Ingrid Hettinger

Ingrid Hettinger, Skellefteå

Skellefteå 15 oktober 2020 05:00

Ingrid Hettinger insomnade stilla efter en kort tids sjukhusvistelse den första oktober i närvaro av sina tre barn Anders, Håkan och Karin. Ingrid blev 90 år och sörjs närmast av sina tre barn samt deras familjer med tio barnbarn och sju barnbarnsbarn.

Ingrid föddes i Hamburg 1929 men flyttade till Malmö några år senare. Pappan, som kom från svensk prästsläkt, var kamrer och dog redan i början av 40-talet. Mamman, som var tyska, arbetade som översättare och levde i kvar i Malmö som änka ända till 1992. 

Som nyutexaminerad farmaceut tjänstgjorde Ingrid i de norrländska orterna Gällivare och Skog. Efter giftermål 1955 bildades familj i Lund och Ingrid fick tjänst på apotek i Malmö. Maken Gunnar utnämndes, endast trettio år gammal, till professor i Radiofysik vid Umeå Universitet, vilket innebar familjeflytt till Umeå december 1961.

Familjen acklimatiserades snabbt som norrlänningar och skidåkning blev omtyckt sysselsättning hos barnen. Många är de gånger Ingrid skjutsade sina barn till skidbackar. På 70-talet återupptog Ingrid sitt yrkesarbete och under många år blev apoteket i Robertsfors hennes arbetsplats.

I samband med maken Gunnars förtidspensionering blev den 1966 förvärvade fastigheten i Gullmark fast hemvist där makarna bodde kvar ända till 2003. Under ett kvarts sekel var sommartid även segelbåten Chaconne deras hemvist. Efter många år i Sikeå blev Kurjoviken hemmahamn och med två av tre barn med familjer boende i Skellefteå blev Sjungande Dalen ny bostadsort på ålderns höst. Maken Gunnar dog 2007 men Ingrid bodde kvar ända till slutet.

Ingrid levde sitt liv förnöjsamt och omtänksamt. Alltid snäll och generös i tanke och handling. Alltid familjen lojal. Otaliga sagor har lästs för barn och barnbarn, och ända in i slutet var det få saker som gladde henne så mycket som att se sina barnbarnsbarn via facetime.

Ingrid fick diagnosen lätt Alzheimers för ett år sedan och hemtjänstinsatser ökade kraftig mot slutet. Efter problem som ledde till lungödem hamnade hon på Geriatriken där bristande krafter till slut tog ut sin rätt. 

Ingrid, vår mor, är hos oss alla, för alltid i kärt minne bevarad.

Barnen, genom Anders.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Asplund om att lämna: "Svårt att få tiden att räcka"

Skellefteå

Strejk hotar vid Kulturhuset: ”Vägrar förhandla”

500 bostäder kan byggas på Anderstorg – 13 nya byggnader i nytt förslag

Han tar över Moröns damer: "En spännande utmaning"

Asplund lämnar Morön efter succésäsongen – ersättaren redan klar: "Brinner för fotbollen"

Visa fler