Dödsfall, Charlotte Nordgren, Arjeplog

Charlotte Nordgren, Arjeplog.
Charlotte Nordgren, Arjeplog.

Charlotte Nordgren, Arjeplog

Dödsfall 7 januari 2021 12:59

Charlotte föddes 1948 och växte upp i förorten Bromma i Stockholm med sin mamma Greta, pappa Karl Gustav och sin bror Claes. Redan i unga år blev hon intresserad av blommor och natur. Längtade speciellt efter att vitsippor, blåsippor och vårlök skulle blomma på våren. Detta intresse höll i sig genom alla år.

När isen lade sig på Mälaren spände hon på sig skidor eller långfärdsskridskor för långturer på isen mot Drottningholm.

En viktig plats i Charlottes liv var badorten Kämpinge i Skåne där hon tillbringade alla somrar fram till vuxen ålder. Även där var naturen i fokus med blommande strandängar.

Charlotte hade lätt för att lära och var nyfiken på det mesta. Hon tog studentexamen i Bromma högre Allmänna Läroverk. Därefter utbildade hon sig till receptarie och arbetade bland annat på apoteket Nordstjärnan i Stockholm.

Charlottes kulturintresse var stort och hon gick ofta på Kungliga operan och teaterföreställningar.

1979 började Charlotte sin anställning på Apoteket i Arjeplog. Där blev hon sedan kvar som apotekschef i närmare 30 år.

Samma år träffade Charlotte sin blivande sambo Thure Johansson. Charlotte anammade med stor glädje nya fritidsintressen såsom fiske, och skoteråkning ute på fjället. De tillbringade många semestrar i husvagnen på sommaren runt om i Sverige och vårvintrarna i Arjeplogs fjällvärld. Så småningom köptes fritidshuset i Gautosjö som blev en kär plats året om.

De gjorde många utlandsresor med både kultur och natur i fokus under åren.

Kulturintresset kom till uttryck på många olika sätt bland annat genom engagemang i Svenska Fyrsällskapet, Hemslöjdens vänner, Naturskyddsföreningen och Föreningen Pite lappmarks flora. Kammarmusikfestivalen under Lapplands Festspel var mycket viktigt för henne.

Under flera år hade Charlotte omsorg om mamma Greta som flyttat upp till Arjeplog.

Charlotte var duktig på matlagning och en god organisatör med allt som hon företog sig.

Charlotte var genuint intresserad av människor och var en god lyssnare. Familjekär som hon var höll hon samman släkten i Arjeplog på ett beundransvärt sätt. Efter Thures bortgång 2006 var hans familj fortfarande mycket viktig för Charlotte och hon var en självklar medelpunkt i familjen. Efter att hon lämnat apoteket blev hon sedan delägare i Zinkadus tillsammans med Thures dotter Lena där hon fick utlopp för sin estetiska och kreativa sida med blommor och inredning.

2007 träffades Charlotte och Mats Nettelbladt och de blev sambor 2010. Under åren arbetade de tillsammans inom botaniken med inventeringar och läger under somrarna. På vintrarna var det arbete med de pressade växterna och administration på Artportalen. Detta arbete resulterade i den nyutkomna boken ”Tio år med floran i Pite Lappmark”. En hel del resor hanns med till bland annat Finland, Ryssland, Sydafrika och Namibia med fantastiska blomsterängar som uppskattades av Charlotte.

Vår och höst besöktes Mats hytte norr om Bodö. Även resor till Tromsö, Helgelandskusten inklusive ögruppen Traena gjordes.

Charlotte har lämnat ett stort tomrum efter sig

Mats, Lilian, Lena och Bernhard med familjer

Brodern Claes med familj


 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa