Dödsfall, Björn Kjellsson, Umeå

Björn Kjellsson, Umeå

Dödsfall 26 november 2021 05:00

Björn Kjellsson gruppledare för Liberalerna i Umeå har hastigt avlidit. Han blev 38 år. Björn startade sin politiska bana i Liberalerna som 19-åring då han blev invald i fullmäktige som den yngsta personen i församlingen. Han är nog den politiker som tjänstgjort absolut längst i den politiska församlingen, sin unga ålder till trots. Hans vänliga sätt och förmåga att skapa relationer gav honom vänner i alla partier.

 Björn hade ett stort engagemang och rättvisepatos och hans person kan sammanfattas i ett driv för demokrati, jämlikhet och frihet. Hans rakryggade förhållningssätt, ärlighet och omtanke gjorde honom till en bra förebild i vid bemärkelse. Björn var en liberal med en osviklig kompass vilket bland annat visade sig i hans starka engagemang inom hbtqi-frågor, antisemitism, jämställdhet och feminism, kulturpolitik, funktionshinderfrågor och internationell politik med fokus på demokratiutveckling. 

Det inte många vet är att han dessutom hade ett stort intresse för stadsplanering, återigen tack vare sitt intresse för människan. Folkbildning var för honom också väldigt viktigt. Hans sociala engagemang var mycket stort där han såg den enskilda människan och hade en stark vision om det goda samhället, det goda samtalet och den goda människan som han ansåg vara kärnan i varje individ. Hans uppdrag som vice ordförande i Individ- och Familjenämnden gav honom också möjlighet att politiskt och på myndighetsnivå påverka just sådana frågor som han brann så mycket för – ett uppdrag han värderade väldigt högt. Björn hade många vänner, i Umeå, Sverige och världen. 

Bland annat gav hans djupa engagemang i globala demokratifrågor honom både många resor och nätverk över världen. Alla som mötte Björn blev berörda. Han var en god lyssnare och hade alltid tid för samtal, råd, stöd och inte minst att komma med humoristiska reflektioner. Björns långa erfarenhet och stora kompetens kommer att ta lång tid att ersätta. 

Framförallt lämnar Björn oss i sorg och saknad och vi sänder våra tankar till familjen och vännerna.

Liberalerna Umeå Liberalerna Västerbotten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Dödsfall

Anders Nilsson

Anders Nilsson
Dödsfall

Anders Nilsson

Anders Nilsson
Dödsfall

Kurt-Lennart Nilsson

Kurt-Lennart Nilsson
Dödsfall

Roger Salomonsson, Umeå

Dödsfall

Dödsfall, Anna-Britt Karlsson, Täfteå

Visa fler