Dödsfall: Birgitta Hjortstorp, Lövånger

Birgitta Hjortstorp.
Birgitta Hjortstorp.

Birgitta Hjortstorp, Lövånger

Dödsfall 30 december 2020 05:00

Birgitta Hjortstorp född 1930, har den 12 december 2020 stilla insomnat i sitt hem Kaplansgården i Lövånger omgiven av familj. Birgitta var en älskad maka, mamma, farmor, mormor och barnbarnsbarns mor.

Hon föddes i Norsjö av mamma Greta och pappa Oscar Lundgren och med syskonen Margareta, Ingmar och Carin. Pappa Oscar och hans bror Per var eldsjälar i uppbyggnaden av Svenska kyrkans ungdomshem Munkviken som blev en plats där Birgitta tillbringade en hel del av sin ungdomstid.

Birgitta utbildade sig till lanthushållslärarinna och senare diakon. Hon arbetade först inom skolan som hushållslärare men allra största tiden av sitt yrkesverksamma liv inom Svenska kyrkan. Kyrkans diakonala arbete, i synnerhet barn- och ungdomsarbete låg henne mycket varmt om hjärtat. Tillsammans med sin make Olle som är präst lade de ner stor kraft och engagemang i de församlingar som de verkade i Vittangi, Slagnäs, Piteå, Sorsele, Nysätra, Falköping och Lövånger. Deras arbete resulterade i ett levande församlingsarbete med stora barn- och ungdomsgrupper, livfull sommarkyrka och många gudstjänstbesökare. Vi barn brukade påpeka mamma Birgittas stora självpåtagna ansvar för församlingen där hon inte satte någon markant gräns mellan arbete och fritid. Det yttrade sig i att hennes bakverk tillverkades till kyrkkaffet, hennes tid och engagemang gick till församlingen och hennes strävan att hålla prästgården som ett öppet hus, tillgängligt för alla.

Birgitta kan beskrivas som livfull, hon hämtade bland annat inspiration i naturen. Hon tyckte om fåglar, blommor, bär-och svampplockning. Hon var en idog bärplockerska och det mest naturliga för henne var att dela med sig till andra av det som hon plockat. Som pensionär lade hon mycket av sin kraft och engagemang på sina barn och barnbarn. Barnbarnen Daniel, Anna, Rebecka, Helena, Ingrid, Filippa, Ludvig och Olle har alla egna erfarenheter och fina minnen av sin farmor och mormor Birgitta.

Hon hämtade inspiration från förebilder som till exempel den helige Franciskus och poeten Dan Andersson. ”Gillet på vinden” kunde hon recitera i hela sin längd långt upp i åren. I sitt hem Kaplansgården anar man hennes inspiration av konstnären Carl Larsson.

Vi som fått förmånen av att leva i hennes närhet känner stor Tacksamhet!

Birgitta lyste av stark tro, mycket hopp och stor kärlek. Hon hade många älsklingspsalmer bland annat sv. ps 325 v:3; ”Som fågelen vid ljusan dag sig gläder, så glad i ljusets rike jag inträder. Vid änglasången och harpoklangen jag skådar evighetens dag uppgången.”

Familjen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa