Dödsfall, Astrid Holmström,Näsberg

Astrid Holmström
Astrid Holmström

Astrid Holmström, Näsberg

Dödsfall 25 september 2021 05:00

Astrid Lindblom föddes 1940 i byn Näsberg, ett par mil utanför Malå, som äldsta barn till makarna Elis och Anna Lindblom. Hon fick så småningom fem syskon. Hennes yngsta syster föddes med den obotliga sjukdomen osteogenesis imperfecta, som medförde ett livslångt rörelsehandikapp. Omsorgen om systern kom att prägla hela syskonskaran och även Astrids liv.

 

1965 gifte sig Astrid med Alf Holmström. De adopterade tillsammans två döttrar från Sydkorea födda 1972 och 1975. Vid tiden för sin död hade Astrid även hunnit få sex barnbarn och två barnbarnsbarn.

Astrid och Alf flyttade först till Stockholm för studier, men köpte sedan ett hus i Astrids barndomsby Näsberg. När Astrids föräldrar blev äldre tog hon, tillsammans med maken och en av sina bröder, över föräldrahemmanet. Under de sista åren av sitt liv flyttade Astrid och Alf åter in det hus där hon vuxit upp. Där bodde hon sedan livet ut.

Astrid tyckte om att arbete med händerna. Hon utbildade sig tidigt till kallskänka och arbetade med matlagning under hela sitt yrkesliv, både på konditori och i storkök. Hemmavid drev hon och maken, vid sidan av skogsbruket, även ett fritidsjordbruk med kor och grisar. Astrid odlade, plockade bär, bakade bröd i bagarstugan och vävde mattor. Just vävningen blev med åren ett allt större intresse, och även ett sätt för henne att uttrycka sig kreativt. Även blommor var ett stort intresse. Det blommade överallt i fönstren i Astrids hem, och sommartid var trädgården översållad av blommor.

 

Det viktigaste för Astrid var hennes kristna tro. Hon blev frälst i 30-årsåldern och gick då med i pingstförsamlingen i Rökå. Hon brann av längtan att även släkt och vänner skulle få ta del av Jesu kärlek. Hennes trogna förböner har varit en välsignelse för oss alla.

Aina och Greta

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa