Carl-Erik Nyquist

Carl-Erik Nyquist, Täby.

Carl-Erik Nyguist.

Carl-Erik Nyguist.

Foto: Privat

Dödsfall2023-04-06 05:00

Tidigare koncernchefen i Vattenfall, Carl-Erik Nyquist, Täby har avlidit, 86 år. Hans närmaste är sambo Blanka Hansson, samt barnen Per, Erik och Elisabet med familjer. 

Carl-Erik Nyquist ledde utvecklingen av Vattenfall till en tätposition i energivärlden. Han blev Vattenfalls siste generaldirektör, med uppdraget att även svara för en trygg elförsörjning i hela Sverige. Affärsverket bolagiserades 1992 och han blev vd och koncernchef. Den stora entreprenadverksamheten inklusive den internationella konsultverksamheten omorganiserades till en separat bolagskoncern.

Omställningen av elmarknaden ledde till dess avreglering 1996 med nya utmaningar och även möjligheter till expansion utanför Sverige.

Storkraftnätet bröts ut och Svenska Kraftnät bildades. Vattenfall utvecklades från ett nationellt verksamt affärsverk till ett ledande internationellt energiföretag. 

Carl-Erik Nyquists ’Krafttag’ innebar stora förändringar i Vattenfalls organisation och affärskultur. Osäkerheten om kärnkraftens framtid fanns hela tiden. Energipolitikens företrädare mötte han med lojalitet, insikt, förståelse, fakta och konstruktiv dialog. Företagets, i flera fall unika, kompetens gav handlingsutrymme både för effektiv elproduktion, förnybara energikällor och rationell elhushållning i hem, industri och samhällets olika sektorer och sammanhang. 

Carl-Erik Nyquist blev genast en uppskattad chef och ledare. Genom kompetensutveckling i organisationens alla delar utvecklades företagskulturen med fokus på effektivitet och kundanpassning i en ny konkurrenssituation. Satsningarna på jämställdhet och fler kvinnor i teknisk utbildning ledde även till att han utsågs till ”Svensk mästare i jämställdhet” av tidningen Veckans Affärer. Personliga intressen som orientering och vintersport bidrog till att Vattenfall blev svenska skidlandslagets huvudsponsor i mer än tjugo år. Hans engagemang för kultur sträckte sig från Porjus, Forsmark, Trollhättan och Ringhals till Berwaldhallen och Göteborgsoperan. 

Carl-Erik Nyquist yrkesbana följer en rak linje från KTH i Stockholm till elevingenjör vid ASEA, elverkschef i Härnösand, kraftverksdirektör vid Skellefteå Kraft och vice vd i Stockholm Energi där han knappt hann börja innan energiminister Birgitta Dahl ringde och erbjöd honom bli generaldirektör för Vattenfall. Carl-Erik behärskade hela kraftbranschen och dess roller för en trygg elförsörjning. Han hade till och med behörighet att göra elinstallationer i hus och hem. Carl-Erik lämnade Vattenfall med pension år 2000.

Saknaden idag är fylld av tacksamhet och bestående värden. Det var en förmån för oss att få vara hans närmsta medarbetare. 

Lennart Lundberg, Tom Allerbrandt, Lennart Billfalk, Birgitta Dangården, Rolf Falkenberg, Bernt-Olof Helzén, Nils Holmin, Helge Jonsson, Lena Mindus, Birgitta Taxell 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!