Börje Lindberg

Börje Lindberg.
Börje Lindberg.

Börje Lindberg, Skellefteå.

Dödsfall 23 april 2022 05:00

Vår pappa somnade in lugnt och stilla på Höjdens äldreboende 18 april, på sin 93-årsdag. 

Han föddes i Långviken där han tidigt fick hjälpa till i jordbruket. Det fanns obegränsat med arbete och alltid mycket hästkörning vilket skapade ett intresse för hästar. 

Efter avslutad skolgång arbetade han några år som dräng åt sina morbröder, en del av betalningen blev en egen häst med vilken han hade en del framgångar på travet.

Så småningom fick han jobb hos fabrikör Gustav Brännström, där arbetade han med att till exempel färdigställa prototyper av uppfinningar, tillverka industritvättmaskiner och utrustning för kemtvättar. 

Pappa träffade vår mamma, Ann-Mari Vallmark från Kroksjön, de gifte sig 1951 och fick 2 barn, Anders och Sören. Så småningom utökades familjen med barnbarn och barnbarnsbarn, vilka blev till stor glädje.

De övertog sedan mammas föräldrars jordbruk i början av 60-talet och drev det tillsammans parallellt med pappas verkstadsarbete. 1965 byggdes ett nytt hus och 1970 en ny ladugård med stor egen arbetsinsats. Därefter blev pappa heltidsbonde ända fram till pensioneringen då ena sonen tog över. Pappa fortsatte dock med dagligt arbete på gården ända tills han var 80 år. 

Att arbeta har alltid varit en stor drivkraft för pappa, han trivdes som bäst då han fick ta i, arbete i skogen såg han alltid fram emot.

Han var även väldigt släktkär och hade nära kontakt med bland andra sina mostrar och morbröder.

Pappa var troende och deltog gärna i gudstjänster i hembyn och närliggande byar. Under många år deltog han i skötseln och verksamheten i byns bönhus. 

Han blev änkeman 2015. I samband med det flyttade han till lägenhet i Skellefteå och några år senare till Höjdens äldreboende där han trivdes mycket bra.

Saknaden efter pappa är stor, men vi minns honom med glädje och tacksamhet. 

Barnen 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa