Anders Cullman

Anders Cullman, Skellefteå.

Dödsfall 25 maj 2022 05:00

Efter en kortare tids sjukdom somnade Anders in på Skellefteå lasarett på kvällen den 16 maj.
Han blev 70 år gammal. Anders sörjes närmast av sin syster från faderns första äktenskap samt övriga halvsyskons barn med barnbarn och barnbarnsbarn samt kusinbarn med familjer, på moderns sida. 
Anders föddes som enda barn i äktenskapet mellan stadsträdgårdsmästaren Olof Rickard Cullman, uppvuxen i Norrköping, och hemkonsulenten Maja Cullman, född Schäder, bördig från Örnsköldsvik. Uppväxten i föräldrahemmet på Furugatan präglades bland annat av föräldrarnas stora umgängeskrets. Det var nära till allt, promenadavstånd till Norrhammarskolan, liksom till växthusen vid parkförvaltningen på Norrböle. 

Anders var en tänkare som gick sina egna vägar. Skola och studier var inte riktigt något för honom. Som barn följde Anders ofta med sin pappa Olle till dennes arbete på stadens parkförvaltning. Där arbetade också ”storebror Lars”, halvbror från faderns första äktenskap. Under många år förblev Lasse en klippa och stöd för Anders i livet. 

Efter tonåren väntade vuxenlivets utmaningar, Anders bedrev bland annat studier vid Edelviks folkhögskola. Så småningom togs körkortet, men han kom aldrig riktigt in i arbetslivet. Under några år på 80 talet arbetade han vid KDS kansli i Skellefteå.
Fram till Majas bortgång 1988 sjöng de båda tillsammans i Alhems kyrkokör där Anders musikalitet och vackra sångröst fick höras med full kraft. 

Att följa med i idrottens värld och framförallt Skellefteå AIK:s framgångar var Anders stora intresse och passion.
Ett flertal kortare vistelser hos sin syster Inger i vackra Saltsjöboo med omgivningar, blev till stor glädje för Anders.
Fram till 53 års ålder bodde Anders kvar i barndomshemmet på Furugatan tills en försenad upptäckt av en tarmsjukdom medförde behov av en lång sjukhusvistelse och därefter ökat behov av stöd och hjälp. Snabbt fann han sig till rätta i sitt nya boende på Annastigen. Där fann han nya vänner, gemenskap, omtanke samt stöd och hjälp. En kort tid efter brodern Lasses bortgång våren 2009 insjuknade Anders med stora luftvägsproblem. 

Han återhämtade sig, men led under resten av livet av en nedsatt lungkapacitet. De senaste årens ”pandemi” medförde även för Anders en ökad social isolering, men han kunde ändå till sist återuppta sin träning vid Eddahallen, innan sjukdomarna till sist blev övermäktiga.

Mats Cullman (son till Lars & Brita) 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Dödsfall

Lennart Hedlund

Lennart Hedlund
Dödsfall

Ulla Marklund

Ulla Marklund
Dödsfall

George Mitchell

Dödsfall

Stig Andersson

Stig Andersson
Dödsfall

Aldor Karlsson

Aldor Karlsson
Visa fler