Allan Lindberg

Allan Lindberg, Burträsk.

Allan Lindberg.

Allan Lindberg.

Foto: Privat

Dödsfall2024-02-23 05:00

Vår far föddes i Andersvattnet 1933. Vid ett års ålder blev han placerad i Strandholm hos Hulda och Hjalmar Lindberg. De hade sedan tidigare två flickor, Viola och Sigrid, vilka blev hans systrar. Pappas liv kom att handla mycket om jord- skogsbruk, men även sång och musik inom EFS och svenska kyrkan.

År 1953 påbörjade pappa en svetsutbildning som han avbröt i samband med mamma Huldas bortgång då han fick ta ett större ansvar för jordbruket och hemgården.

I samband med militärtjänsten i Kristinehamn träffade pappa Anne-Marie som han sedan gifte sig med i hennes hemort Karlsborg år 1957.

Året därefter tar de över hemmanet i Strandholm där vi fem syskon fick vår uppväxt. Vid sidan av det egna jordbruket arbetade pappa med skogsavverkning. Under de första åren kunde man hyra motorsåg på Konsum. I femton års tid röjde pappa åt skogsbolag och privata skogsägare under hela barmarksperioden. 1976-77 började han arbeta som virkesmätare. Det lilla jordbrukets mjölkproduktion avvecklades 1979. Intresset för naturen ledde till att han under en stor del av sitt liv ägnade sig åt jakt och fiske, vilket dessutom gav mat till hushållet.

1980 flyttade pappa och mamma till Burträsk och därefter till det vackra Kvarnbyn 1986. De sista gemensamma åren bodde de åter i Burträsk. 2019 förlorade pappa sin kära Anne-Marie och blev ensam.

Ett strävsamt liv har tagit slut. Ett arv som vi bär med oss. Tack pappa. 

Barnen 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!