Skellefteå ska inte lösa Malmös utanförskapsproblem!

"När frågan nyligen debatterades i fullmäktige var försvarslinjen att projekten närmast kan liknas vid sociala projekt för långtidsarbetslösa."
"När frågan nyligen debatterades i fullmäktige var försvarslinjen att projekten närmast kan liknas vid sociala projekt för långtidsarbetslösa."

Socialdemokraterna i Skellefteå kommun och Region Västerbotten har på eget bevåg godkänt de kritiserade arbetskraftsrekryteringsprojekten Relocate och React EU relocate. Projekt som har misslyckats.

Slutreplik 29 mars 2023 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Endast 38 av de 412 personerna som deltagit i rekryteringsprojekten har fått jobb i Skellefteå, till en kostnad av totalt 70 miljoner kronor. Det vill säga drygt 1,8 miljoner kronor per rekrytering.

För att inte tappa ansiktet anför nu kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S), i en debattreplik den 22/3, att projektens syfte inte har varit inflyttning av arbetskraft utan ”metodutveckling”. När frågan nyligen debatterades i fullmäktige var försvarslinjen att projekten närmast kan liknas vid sociala projekt för långtidsarbetslösa.

Burman beskriver vidare att kommunens insats i projekten har varit ca 16,4 miljoner kronor i form av tid, vilket motsvarar cirka 27 heltidstjänster, under 2,5 år, där fokus varit arbetsmarknadsaktiviteter och utbildning. Samtidigt är det viktigt att påminna om att målgrupperna för projekten främst är personer i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen.

Slutsatsen av detta är att Skellefteå kommun och Region Västerbotten har satsat stora summor skattepengar och många timmar i arbetstid på sociala insatser, arbetsmarknadsaktiviteter och utbildning i exempelvis Malmö, utan något mål att dessa personer ska flytta till Skellefteå.

Det väcker den berättigade följdfrågan: Är det Skellefteå kommuns uppdrag att lösa utanförskapsproblem i Malmö, med skelleftebornas skattepengar? Det tycker inte Moderaterna.

Sett till den ursprungliga tanken med projekten, som S-majoriteten nu försöker skyla över, och de svaga resultaten kan projekten inte ses som något annat än ett misslyckande. Det är förstås jobbigt och pinsamt att erkänna detta.

Sedan är det välkommet att en S-märkt kommunstyrelseordförande nu efterfrågar regelförenklingar, flexibilitet och större rörlighet på svensk arbetsmarknad. Men att det skulle krävas 70 miljoner kronor ur skattebetalarnas pengar för att komma fram till detta känns omotiverat.

Då Skellefteås näringsliv och offentliga aktörer skriker efter arbetskraft har Skellefteå har inte råd att misslyckas med kompetensförsörjningen.

I stället för otydliga projekt menar Moderaterna att allt fokus behöver sättas på satsningar på kända attraktivitetsfaktorer, fler bostäder och en bra skola och förskola, med mera, för att på allvar lyckas med arbetskraftsrekryteringen till Skellefteå.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa