Barnen är ju Skellefteås utveckling – glöm inte det

Fredrik Stenberg (S) påstår att vi Centerpartister saknar verklighetsförankring när vi pratar om minskade barngrupper i förskolan och minskade elevgrupper i skolan.

Slutreplik 10 oktober 2022 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Har Fredrik Stenberg (S) glömt att hans egen förvaltning tar emot statsbidrag för detta ändamål? Vi ifrågasätter starkt om det är rimligt att ta emot statsbidrag för något utan att ha en plan om att genomföra intentionen med att just minska gruppstorlekarna? 

Centerpartiet i Skellefteå har verklighetsförankring bland familjerna som har barnen i förskolan, eleverna i skolan och vi har också en god kontakt med många av de om arbetar i våra verksamheter. Vi vill därför påminna Fredrik Stenberg (S) om att arbetsmiljön i förskola och skola påverkar att människor lämnar yrket. 

Senast i Norran (28/9) kunde vi läsa att ytterligare en har valt att lämna yrket som pedagog. Det är bara att beklaga att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Skellefteå kommun har en ren ovilja att bemöta det professionen efterfrågat i många år; att lyssna!

Centerpartiet i Skellefteå har en intention och vilja att minska barngrupperna och elevgrupperna, men så länge majoriteten av politikerna i vår kommun inte har samma intention så tillförs inte de resurser som behövs för att göra verklighet av detta. Av just den anledningen efterfrågar vi just prioriteringar för att på sikt kunna minska barngrupperna. 

Men, när Socialdemokraternas Fredrik Stenberg uttrycker att han inte ens har viljan att successivt minska barngrupperna – hur ska vi då lyckas?

Centerpartiet i Skellefteå kommer fortsätta försöka påverka och ge förslag som successivt kan bidra till en bättre arbetsmiljö för våra barn och vår personal. Bland annat har vi efterfrågat information i nämnden om att synliggöra hur många outbildade vi faktiskt har som arbetar i våra verksamheter. 

Som ett exempel fick vi under den senaste nämnden, 21/9, veta att det i ett förskoleområde med 40 anställda endast finns åtta legitimerade förskollärare. Det är förfärligt och det gör att dessa förskollärare har ett oerhört tungt ansvar att axla.

Det är bara att hoppas på att Socialdemokraterna är villiga att samarbeta i frågan och kan bidra till en bättre arbetsmiljö så vi får fler pedagoger i våra verksamheter och kan ta emot fler barn framöver. 

Så frågan är väl snarare omvänd; kan du Fredrik Stenberg (S) påverka tillräckligt många av dina kollegor i majoriteten så vi får mer resurser att lyckas? 

Katarina Larsson (C)
Carina Strand (C)
 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa