Acceptera inte fusk med skattepengar

Texten är en slutreplik på repliken ”Folkbildningen är viktig för bildning och demokrati” som publicerades den 23 februari.

”ABF Skellefteå som rättat sig själv i flera omgångar när det visat sig att man rapporterat in orimligt antal studietimmar. ”

”ABF Skellefteå som rättat sig själv i flera omgångar när det visat sig att man rapporterat in orimligt antal studietimmar. ”

Foto: Håkan Öberg

Slutreplik2023-03-07 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kulturnämndens ordförande Daniel Sjögren (S) skriver att skattemedel ska användas klokt, samt att det är viktigt att skattefinansierade verksamheter följer våra lagar och tål granskning. Gott så, det håller Moderaterna med om. Sedan är det en sak att säga så och en annan att faktiska agera i enlighet med de principerna som vi är överens om.

Daniel Sjögren skriver att vi försöker hitta problem hos studieförbunden lokalt i andra delar av landet för att kritisera lokal verksamhet i Skellefteå. Han måste ha missat att vi också tar upp det lokala exemplet med ABF Skellefteå som rättat sig själv i flera omgångar när det visat sig att man rapporterat in orimligt antal studietimmar. Att kulturnämndens ordförande rycker på axlarna åt sådant agerande är anmärkningsvärt. Ska vi få bukt med problemen behövs det tydliga ramar att rätta sig efter. Att agera som Socialdemokraterna – ett aktivt motarbetande och nedröstande av en extern granskning av lokala studieförbund – skickar dessutom mycket märkligt signal.

Moderaterna vill inte straffa de som gör rätt. Vi är eniga med Socialdemokraterna om att folkbildning är viktig. Men det är ingen motsägelse till tydliga krav och riktlinjer. Det ska vara tydligt att kommunen inte accepterar fusk och fiffel med skattepengar. Det är en skyldighet åtminstone Moderaterna känner gentemot kommunens skattebetalare. Om studieförbundens grundläggande uppgift är ett främja demokratin ska de också utan problem tålas att granskas. Granskning är nämligen också en del av demokratin. Om Socialdemokraterna verkligen värnar om demokratin så skulle de också förstå vikten av att granska att studieförbunden så att de inte agerar intolerant eller odemokratiskt.

Moderaterna har föreslagit att bland annat dessa riktlinjer ska införas:

• Kommunala stöd ska villkoras med transparens.

• Verksamheten ska i huvudsak bedrivas från studieförbundens egna lokaler.

• Löpande uppföljning av nyckeltal ska ske under året.

• Studieförbunden ska stryka bort timmar när det uppdagas dubbel- eller trippelregistrering.

Studieförbunden ska ta ställning för demokratin som samhällssystem och leva upp till grundläggande demokratikrav, på samma sätt som avkrävs andra föreningar som söker bidrag av Skellefteå kommun.

Det är på tiden att Socialdemokraterna tar problemen med fusk och intolerans på allvar och tar till sig den granskning och de fakta som framkommit.