Vindkraften är både säkrare och billigare

Varken klimatet eller de svenska hushållen har tid och råd att vänta på att KD:s drömmar om kärnkraft ska förverkligas.

Replik 27 april 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Camilla Brodins (KD), riksdagsledamot, energipolitisk talesperson, Charlotta Enqvists, gruppledare för Kristdemokraterna i Skellefteå, och Håkan Janssons (KD), ledamot Norsjö kommunfullmäktige, debattartikel ”Inskränk inte rätten stoppa vindkraft”, publicerad i Norran och på norran.se torsdagen den 15 april 2021.

Kristdemokraterna Camilla Brodin, Charlotta Enqvist och Håkan Jansson argumenterar i Norran (15/4 2021) mot en vindkraftsutbyggnad. 

Vi miljöpartister vill bemöta några av argumenten.

Utredningen ”En rättssäker vindkraftsprövning” har presenterat ett preliminärt förslag där kommunernas planmonopol bevaras.

Kristdemokraterna vill värna rätten att kunna bestämma över sin mark och egendom. Samtidigt vill de inte ta bort kommunfullmäktiges rätt att stoppa markägare från att etablera vindkraft på sin egen mark. Hur går det ihop?

För oss miljöpartister är det viktigt att kommunens planmonopol behålls. Lika viktigt är det att tillståndsprövningen är rättssäker och förutsägbar för alla inblandade. Den vetorätt som KD förespråkar rimmar illa med modern demokrati och är diskriminerande mot vind.

Den biologiska mångfalden är nära kopplad till klimatet. Högre temperatur och förändrade väderförhållanden kommer att urholka livsvillkoren för många arter om vi inte skyndsamt fasar ut fossila bränslen och ersätter dem med produktion av el från förnybara källor.

Ingen elproduktion är fri från miljöpåverkan. Däremot har vindkraften mycket liten negativ påverkan jämfört med många andra kraftslag. Eftersom vindkraftverk utnyttjar energiinnehållet i vinden blir det inga utsläpp till mark, luft eller vatten.

Kristdemokraterna lyfter genom sitt förslag om två nya reaktorer vid Ringhals fram den dyra kärnkraften. Däremot pratar KD inte högt om att det fördubblar elpriset, eller kostar skattebetalarna 200–400 miljarder kronor. Allt enligt Lennart Söder, professor i elkraftsystem.

För en vanlig barnfamilj innebär det cirka 3 600 kronor dyrare el i månaden.

Förnybara energikällor som sol, vind och vatten är billigare, säkrare och snabbare att bygga ut än kärnkraften.

Varken klimatet eller de svenska hushållen har tid och råd att vänta på att KD:s drömmar om kärnkraft ska förverkligas.

Ämnen du kan följa