Vi måste spara för att kunna satsa

För att klara den fastighetsplan som är beslutad för Skellefteå lasarett måste vi få bort det strukturella underskottet.

Vi behöver hela tiden se över på vilka sätt vi kan hushålla med ekonomin, skriver bland andra Peter Olofsson (S), ordförande i regionstyrelsen, Region Västerbotten.

Vi behöver hela tiden se över på vilka sätt vi kan hushålla med ekonomin, skriver bland andra Peter Olofsson (S), ordförande i regionstyrelsen, Region Västerbotten.

Foto: Henrik Holmberg/TT

Replik2021-03-10 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på AT-läkarna Jonathan Herdevalls, Marlene Grönborgs, Marcus Fredriksson Sundboms, Olle Morellis, Patrik Brännbergs, Farhan Butts, Filip Siljehults, Emmi Åbergs och Karl Forsbergs debattartikel ”565 miljoner kronor i besparingar, är det tacken?”, publicerad i Norran och på norran.se fredagen den 19 februari 2021.

Region Västerbotten omsätter drygt 12,5 miljarder kronor. Antalet anställda är över 10 000. Vi behöver hela tiden se över på vilka sätt vi kan hushålla med ekonomin.

Trots pandemin kan vi redan nu konstatera att vi kommit mer än halvvägs i det omställningsarbete skribenterna beskriver.

Arbetet med omställningen påbörjades under 2018 och är ett flerårigt arbete som ska vara klart 2022. Något som både den styrande majoriteten och opposition ställde sig bakom.

Kostnaderna inom vården ökar. Vi lever längre och bättre möjligheter till vård och behandling gör att vi kan hjälpa fler.

Men det kräver också att vi ständigt utvecklar våra arbetssätt med rätt personal på rätt plats. Att vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter och minskar tiden för administration.

Vi socialdemokrater är glada för att vi har en regering som satsar på välfärd före skattesänkningar. Med det stöd vi fått kan vi lämna 2020 med ett gott ekonomiskt resultat.

Vi har även under 2021 kunnat förstärka våra verksamheter med över 300 miljoner kronor. Där vi prioriterar att ta hand om den uppskjutna vården och behandling av covid-19.

Men vi har fortsatt stora investeringar framför oss om vi ska kunna bygga framtidens sjukvård och möta den utveckling som sker inom vården.

För att klara genomförandet av bland annat den fastighetsplan som är beslutad för Skellefteå lasarett måste vi få bort det strukturella underskottet.

Pandemin har ställt stora krav på våra medarbetare. Det är med stolthet vi riktar ett särskilt tack till alla de som med stort allvar och professionalism tagit sig an utmaningarna.

För en tid sedan föreslog de borgerliga partierna i Region Västerbotten en budget där de vill skära ner på sjukhusvårdens kostnader med 60 miljoner kronor under 2021. Det är inte försvarbart.

Vi socialdemokrater bygger framtidens sjukvård utifrån det bästa för våra medborgare, med hjälp av en långsiktigt hållbar ekonomi.