Replik - Struntar ni i patientsäkerheten?

Vi har aldrig haft lika många läkare i utbildning till specialister inom allmänmedicin som vi har i Västerbotten just nu, skriver Anna-Lena Danielsson, ordförande i hälso- och sjukvårdnämnden.
Vi har aldrig haft lika många läkare i utbildning till specialister inom allmänmedicin som vi har i Västerbotten just nu, skriver Anna-Lena Danielsson, ordförande i hälso- och sjukvårdnämnden.

Moderaterna skriver i Norran den 21/3 att Socialdemokraterna satsar på att anställa byråkrater inom primärvården i stället för vårdnära personal. Samtidigt tror Moderaterna att de kan lösa bemanningssituationen genom att skära i delar av verksamheterna som är centrala för patientsäkerheten. Och genom att flytta administration till vårdpersonal.

REPLIK 11 april 2022 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi är fullt medvetna om att det finns stora utmaningar i primärvården. Vi har främst en brist på utbildad vårdpersonal att anställa och detta är inte unikt för Västerbotten. Så ser det ut i hela landet. På grund av att läget är detsamma i hela landet blir konkurrensen inte bara om personal utan även hyrpersonal stenhård. 

För att vi ska förbättra situationen inom primärvården måste vi ha fler utbildade läkare som kan ta tjänsterna. Det behöver alla regioner ta sitt ansvar för. Vi ser tyvärr idag att de borgliga styrda storstadsregionerna i södra Sverige inte tar det ansvaret. Och detta spiller över på våra möjligheter att anställa. 

Vi gör allt vi kan för att säkra kompetensförsörjningen och stärka arbetsmiljön genom fler kollegor. Vi har aldrig haft lika många läkare i utbildning till specialister inom allmänmedicin som vi har i Västerbotten just nu. 

Problemet har under en period varit att det funnits ett bristande intresse av att arbeta som läkare inom primärvården. 

När det kommer till administration är vi är i grunden överens med Moderaterna om att det som tar läkarnas tid från att vårda patienter måste bort. 

Dock fyller journalföring och vårddokumentation en central funktion för att trygga patientsäkerheten och där behövs administratörer idag. 

Det går inte att plocka bort administrationen från läkarna utan att någon annan gör den. Vi måste därför ta bort administrationen först, och sedan administratörerna. 

Här spelar automatisering och digitalisering en viktig roll. Vi måste låta proffsen få vara proffs, läkarna ska få ägna sig åt att vårda patienter.

Vi socialdemokrater är övertygade om att privatiseringar, nedskärningar eller anlitandet av konsulter varken gör det billigare eller bättre för medborgarna. 

Det finns inga enkla lösningar på de utmaningar vi står inför. Skulle det ha funnits en sådan skulle vi redan ha genomfört den. Det som Västerbotten behöver är ett stabilt och långsiktigt styre som vågar tänka nytt. 

Detta till skillnad från ett populistiskt borgerligt styre som tar varje chans man får att privatisera och skära ner. 

Peter Olofsson (S), Regionstyrelsens ordförande 

Anna-Lena Danielsson (S), Hälso- och Sjukvårdsnämndens ordförande


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa