Vårt befolkningsmål gäller hela kommunen

Centerpartiet i Skellefteå står bakom kommunens befolkningsmål om 80 000 invånare 2030.
Centerpartiet i Skellefteå står bakom kommunens befolkningsmål om 80 000 invånare 2030.

Befolkningsmålet ska gälla hela Skellefteå kommun. Inte bara staden och övriga centralorter.

Replik 14 november 2020 10:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Petter Nilssons (gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Västerbotten) debattartikel ”Det behövs ett tryggt och tillitsfullt Västerbotten”, publicerad på norran.se söndagen den 8 november 2020.

Petter Nilsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Västerbotten, påstår att övriga partier ställer sig bakom omfattande befolkningsmål för centralorterna.

SD vill dessutom att kommunerna ska skruva ner sina befolkningsmål.

Centerpartiet i Skellefteå står bakom kommunens befolkningsmål om 80 000 invånare 2030. Vi är tydliga med att befolkningsmålet ska gälla hela kommunen. Inte bara staden och övriga centralorter.

Vi har drivit på för utvecklingsplaner för ytterområdena och möjliggörandet av ökat byggande utanför Skellefteå stad. Vi har även drivit på för infrastruktur, kollektivtrafik och skolor ute i kommundelarna.

Petter Nilsson påstår att befolkningsmålen blivit floskelartade självändamål.

Skellefteås befolkningsmål är ingen floskel. Det ligger till grund för att bygga ut service och infrastruktur som möjliggör en expansion. Det är också viktigt för att säkerställa skatteintäkter och att hålla god service för nuvarande invånare.

Skellefteås befolkningsmål är en viktig del i att kommunen nu ser en framtid med stora industrietableringar.

Att skruva ner befolkningsmålen hade varit kontraproduktivt för Skellefteå. För Skellefteå del handlar det snarare om att skruva upp befolkningsmålen och öka insatserna för att kunna möta expansionen.

Centerpartiet i Skellefteå anser att det är viktigt att ökningen i Skellefteå inte sker på inlandets bekostnad. Det är också viktigt att behovet av infrastrukturinvesteringar i Skellefteå inte tränger undan behoven i inlandet.

Ämnen du kan följa