Välkommet att KD bryr sig om jägarna

Det är välkommet att Kristdemokraterna, åtminstone retoriskt, bryr sig om viltvården och jägarna

Vi socialdemokrater är fortsatt tydliga med att besluten kring jaktbara arter ska fattas så lokalt som möjligt, skriver bland andra riksdagsledamoten Isak From (S).

Vi socialdemokrater är fortsatt tydliga med att besluten kring jaktbara arter ska fattas så lokalt som möjligt, skriver bland andra riksdagsledamoten Isak From (S).

Foto: Pontus Lundahl/TT

Replik2021-02-23 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Kjell-Arne Ottossons (KD), riksdagsledamot och jaktpolitisk talesperson, replik ”Nej, Socialdemokraterna är inte jägarnas parti”, publicerad i Norran och på norran.se tisdagen den 16 februari 2021.

Det är välkommet att Kristdemokraterna nu, åtminstone retoriskt, bryr sig om viltvården och jägarna.

Så var det inte under Alliansregeringen. Vi minns alla den regeringens hantering av småviltjakten på statens marker i fjällänen och den totala oförmågan att få till en rättsligt hållbar licensjakt på varg.

Däremot var idén med det lokala inflytandet någonting som vi vill bygga vidare på. Vi tycker det är viktigt att representanter för olika intressen möts och diskuterar i stället för att gräva ner sig i skyttegravar.

Nu riktar Kjell-Arne Ottosson kritik mot nuvarande ordning med viltförvaltningsdelegationer och Länsstyrelsernas arbete. Han skriver att ”tyvärr har detta ändrats till att bli de stora aktörernas arena.”

Vad menar Ottosson menar med det: Har skogsbruket fått för mycket att säga till om, eller är det kanske naturturismföretagarnas röst KD inte vill ha med?

Vi i S är fortsatt tydliga med att besluten kring jaktbara arter ska fattas så lokalt som möjligt. Jaktkortsavgiften ska gå till viltvårdsfonden där Svenska Jägareförbundet får ett stort organisationsbidrag.

Naturvårdsverket får nu ett jaktfrämjade uppdrag och ska säkerställa att det som krävs av annan lagstiftning ska upphandlas. Men fortsatt främja syftet och intentionen i jaktlagen.

Rikstäckande ideella organisationer kan nu också söka bidrag. De kan delas ut både som organisations- och som verksamhetsbidrag som syftar till att främja viltvården och andra ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen.

Företräde ska ges till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla jaktlagens syfte.

Kjell-Arne Ottosson riktar även stark kritik mot Miljöpartiet och Centerpartiet i sin replik. Det vore bättre om Ottosson vänder sig till deras företrädare med sitt missnöje och sina frågor.

Till syvende och sist är det folkrörelsen och de ideella jaktinsatser som jägarna gör som förvaltar våra viltstammar, minskar betesskadorna och säkerställer att trafikeftersöken blir genomförda.

Det är vår avsikt som socialdemokrater att fortsätta värna och stärka den rörelsen.