Socialdemokraterna värnar om Burträsk

När Alliansen tvingas välja mellan idén om vinstdrivande skolor och Burträsk naturbruksgymnasium så väljer man fel.

Replik 3 maj 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Ramona Dolans (M), tf oppositionsråd i Skellefteå, Carina Sundboms, gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå, Katarina Larssons, ordförande för Centerpartiet i Burträsk, Christina Soldans, gruppledare för Liberalerna i Skellefteå, och Charlotta Enqvists, gruppledare för Kristdemokraterna i Skellefteå, replik ”Självklart värnar vi om Naturbruksgymnasiet”, publicerad i Norran och på norran.se torsdagen den 22 april 2021.

Alliansens företrädare skriver i en replik i Norran (22/4 2021) om sin syn på Naturbruksgymnasiet och konstgräsplanen i Burträsk.

Repliken var föranledd av ett debattinlägg (12/4 2021) där vi socialdemokrater pekar på att Alliansens företrädare i fritidsnämnden respektive gymnasienämnden valde att rösta mot intressen som utvecklar och stärker Burträsk.

Det handlar om att Alliansens företrädare i fritidsnämnden valde att rösta mot en upphandling av konstgräs till Burträsk, och att man i gymnasienämnden ställde sig bakom Reala skolans ansökan om att få starta ytterligare ett naturbruksgymnasium i Skellefteå kommun.

För någon månad sedan (11/3 2021) skrev Annamaria Hedlund, Socialdemokraternas dåvarande ordförande, och Lorents Burman (S), kommunstyrelsens ordförande, ett debattinlägg i Norran där man förklarade att Naturbruksgymnasiet i Burträsk ska finnas kvar så länge elevunderlag finns. Vi ser därför ett sviktande elevunderlag som det enda hotet mot gymnasieutbildningen i Burträsk.

Till vår förvåning ställde sig Alliansen positiva till en ansökan från Reala skolan om att få tillstånd för ytterligare ett naturbruksgymnasium. Med i allt väsentlig del motsvarande utbildningar som i Burträsk.

Alla som följer situationen för naturbruksgymnasierna vet att rekryteringen kan vara svag. Ytterligare en naturbruksutbildning utgör alltså ett hot mot båda utbildningarna. Att som Alliansens företrädare hänvisar till befolkningsökningen är orimligt.

Men mest märklig är en formulering, som får förstås som att man röstat och reserverat sig för etableringen därför att man inte ”är i majoritet”. Skulle man röstat mot nyetableringen om Alliansen haft majoritet i kommunen?

Tråkigt nog måste vi konstatera att när Alliansen, och därmed även Centerpartiet, tvingas välja mellan idén om vinstdrivande skolor och Burträsk naturbruksgymnasium så väljer man fel.


Ämnen du kan följa