Socialdemokraterna i Skellefteå har fel om LOV

I en debattartikel i Norran (14/4) ondgör sig Socialdemokraterna i socialnämnden över Lagen om valfrihet (LOV). De hävdar bland annat att personalen inom den privata omsorgen skulle vara mindre nöjda än personalen inom den offentliga omsorgen. Det är anmärkningsvärt när studier faktiskt visar på motsatsen.

"Konkurrensen har lett till att både kommunala och privata utförare anstränger sig för att leverera hemtjänst av god kvalitet."

"Konkurrensen har lett till att både kommunala och privata utförare anstränger sig för att leverera hemtjänst av god kvalitet."

Foto: Erik Nylander/TT

Replik2023-04-18 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Personalen inom privat driven omsorg är generellt mer nöjda med sin arbetssituation och ser i större utsträckning fram emot att gå till jobbet än de inom offentlig sektor. När medarbetare inom vård och omsorg får betygsätta sin arbetsgivare och arbetsmiljö skattas arbetsplatser i privat regi generellt högre.

Det är inte bara personalen som är mer nöjd där LOV införts. Även äldre och anhöriga i kommuner som infört LOV i hemtjänsten är över lag positiva till att kunna välja utförare. Ett viktigt motiv är att kunna byta utförare om man är missnöjd med omsorgen. När införandet av LOV-reformen utvärderades, framkom att den bidragit till att höja kvaliteten generellt inom hemtjänsten. Konkurrensen har lett till att både kommunala och privata utförare anstränger sig för att leverera hemtjänst av god kvalitet. Att ge de äldre en större egenmakt är viktigt för Alliansen, och där är LOV en viktig reform att införa i Skellefteå kommun.

Socialdemokraterna har rätt i att en stor utmaning för Skellefteå kommun är att behålla kompetent personal. Det är ett bekymmer som vi borgerliga partier lyft länge, men ofta för döva socialdemokratiska öron. Alliansen har kommit med förslag som att motverka tystnadskultur, öka grundbemanningen, förbättra schemaläggningen och flytta beslutsfattandet närmare verksamheterna, för att nämna några. Majoriteten å andra sidan konstaterar att vi behöver satsa på arbetsmiljön, men presenterar inga konkreta förslag på hur deras satsningar ska se ut. Skellefteå kommun blir inte en attraktiv arbetsgivare bara för att man förbjuder konkurrens.

Alliansens fokus är en trygg omsorg för de äldre samt en bra arbetsmiljö för medarbetarna, oavsett om omsorgen utförs i kommunal eller en privat regi. Men om rätten till valfrihet även ska gälla för Skellefteås äldre krävs politiska beslut. Då behöver kommunen ge de äldre LOV att välja.