Skolorna behöver mer än bara råd och kunskap

Det är fler barn och elever nu än innan corona pandemin som behöver stöd för att hänga med i undervisningen, skriver bland andra Fredrik Malmberg, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Det är fler barn och elever nu än innan corona pandemin som behöver stöd för att hänga med i undervisningen, skriver bland andra Fredrik Malmberg, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ökad kunskap och skolorganisationer som får stöd i att utveckla arbetet med att tillgodose elevers behov kan göra stor skillnad.

Replik 30 september 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Åsa Fahléns (förbundsordförande Lärarnas riksförbund) med fleras debattartikel ”Vi som lär Sverige behöver rätt förutsättningar”, publicerad i Norran och på norran.se tisdagen den 14 september 2021.

I en debattartikel i Norran (14/9 2021) beskriver Lärarnas Riksförbund vad de tycker att skolans huvudmän i Västerbotten behöver göra för att lärare bättre ska kunna utföra sitt viktiga arbete.

Det finns även stöd att få från nära och statligt håll. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har kontor i Skellefteå och i Umeå med personal som är experter på specialpedagogiska frågor och som har god lokalkännedom.

De har också mycket erfarenhet av hur man kan organisera utbildningen så att elever kan nå målen med sin utbildning.

Häromveckan arrangerade SPSM ett seminarium där forskare, lärare och rektor presenterade forskning och erfarenheter som de såg underlättar undervisningen för elever med adhd.

Många skolor följde seminariet och de som deltog fick ange vad de tyckte att de behövde för att klara sitt uppdrag.

Skolpersonalen önskade mer tid för planering, mer personal och mer ekonomiska resurser. Möjligheter att förbättra den fysiska skolmiljön och mindre elevgrupper önskade de sig också.

Flest lyfte en önskan om mer kunskap – allt från behov av fortbildning och handledning till konkreta tips och goda exempel på hur andra förskolor och skolor gör.

En viktig önskan – som kom näst högst upp på önskelistan– var att kunna hitta sätt att samarbeta bättre inom olika enheter och personalgrupper i skolan och att samarbeta bättre och mer med vårdnadshavare.

Är det bara kunskap och råd som behövs till skolorna? Självfallet inte. Men ökad kunskap och skolorganisationer som får stöd i att utveckla arbetet med att tillgodose barn och elevers behov kan dock göra stor skillnad.

Coronapandemin har gjort det extra svårt för skolorna. Vi på SPSM ser att det är fler barn och elever nu än innan pandemin som behöver stöd för att hänga med i undervisningen. Nu lyfts restriktionerna och liksom Lärarnas riksförbund ser vi att det är dags för en nystart.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa