Skolministern: Vi ska ta tillbaka skolan till grunderna

”Vi har påbörjat den största omgörningen av friskolesystemet på 30 år. Det ska inte längre vara möjligt att tjäna pengar genom att sänka kraven och kunskapsambitionerna.”
”Vi har påbörjat den största omgörningen av friskolesystemet på 30 år. Det ska inte längre vara möjligt att tjäna pengar genom att sänka kraven och kunskapsambitionerna.”

Replik på Fredrik Stenbergs (S) debattartikel ”Skolans framtid: Mellan löften, lögner och verklighet” på norran.se den 6/10.

Replik 1 november 2023 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fredrik Stenberg (S), ordförande i för- och grundskolenämnden Skellefteå kommun, skriver att efter ett år med Liberalerna vid makten för skolan så saknas ambitioner för skolan. Många saker har jag blivit anklagad för under mina 20 år som skolpolitiker, men att sakna ambitioner är något nytt. Låt mig berätta vad Liberalerna i regeringsställning redan har gjort och fler reformer är på gång.

Vi har påbörjat den största omgörningen av friskolesystemet på 30 år. Det ska inte längre vara möjligt att tjäna pengar genom att sänka kraven och kunskapsambitionerna, exempelvis genom att anställa obehöriga lärare, dra ner på skolböcker eller att inte ge eleverna den undervisningstid de har rätt till. Vidare kommer vi att förändra och differentiera skolpengen, så att friskolor bara får betalt utifrån det ansvar de har, vilket är mindre än de kommunala skolorna som till exempel måste se till att alla elever alltid kan få en skolplats.

Vi kommer göra upp med den ogenomtänkta skärmtiden och återinföra böckerna i skolan. Vi har tagit bort kravet på att alla förskolor ska använda digitala verktyg. Vidare har vi lagt en proposition till riksdagen, som ser till att alla elever har rätt till riktiga skolböcker och andra kvalitativa läromedel. Vi gör därtill en historisk satsning som ger skolor möjlighet att köpa in fler skolböcker. Under 2024 kommer den satsningen kompletteras med medel för inköp av skönlitteratur. Redan 2025 kommer dessutom lagändringar som ställer krav på att alla elever ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek. Fler av dessa satsningar utgår från färdigutredda förslag som den socialdemokratiska regeringen valde att inte gå vidare med när de hade chansen.

Vi låter skolan gå tillbaka till en kunskapsskola, där lärare och rektor är en auktoritet på riktigt. Den första utredningen jag tillsatte som skolminister var att se över lärarnas administration för att se till så att lärare får vara lärare igen. Vidare kommer vi göra om skolans styrdokument så att de bättre följer elevers kognitiva utveckling och att fakta- och ämneskunskaper får en mer framskjuten roll, istället för som idag där elever på alla nivåer och betygssteg förväntas göra komplexa analyser och diskutera. Självklart tar vi också krafttag mot det stök och våld som vi ser i skolan idag, vi satsar bland annat på akutskolor och skolsociala team.

När det gäller ekonomin så är det tuffa tider. Statens bidrag till skolan i budgetpropositionen för 2024 är det största på 20 år, mätt i löpande priser, och beräknas bli det tredje största under samma period i fasta priser. Andelen av statsbudgeten som går till skolan och det föreslagna statliga bidraget till skolan mätt som andel av BNP 2024 är också några av de största någonsin.

Socialdemokraterna hade åtta år på sig att ta tag i skolan utmaningar. Det är uppenbart att man inte lyckades och vi har därför fått väljarnas mandat att ta tillbaka skolan till grunderna, och det kommer jag att göra.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa