Skellefteå ska inte kompensera regeringens misslyckande

Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna propagerar i Norran (19/4) för sitt politiska initiativ att dela ut vinster från Skellefteå Kraft till kunder i Skellefteå Kommun. Det är inte utan att man frågar sig om man inte ser Skellefteå Krafts kunder från övriga Västerbottens kommuner som fullvärdiga kunder?

"Det är också viktigt att förstå varifrån Skellefteå Krafts vinster kommer. De kommer i första hand inte från Skellefteå kommuns innevånare utan från elbörsen Nordpol, där Skellefteå Kraft säljer el till aktörer som säljer vidare till kunder i Sverige och Europa."

"Det är också viktigt att förstå varifrån Skellefteå Krafts vinster kommer. De kommer i första hand inte från Skellefteå kommuns innevånare utan från elbörsen Nordpol, där Skellefteå Kraft säljer el till aktörer som säljer vidare till kunder i Sverige och Europa."

Foto: Peter Krikortz

Replik2023-04-24 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skellefteå Kraft har en stor mängd kunder utanför vår egen kommun, varför ska bara vissa kunder kompenseras? Dessutom blir det inte ens rättvist inom vår egen kommun då kunder med fjärrvärme och bundet elavtal har en helt annan situation än kunder med rörligt pris. Kunder i hyresrätt har en helt annan situation än kunder i bostadsrätt. 

Energipriser och energimarknaden är statens ansvar och därför är det också staten som måste ta ansvaret om orättvisor uppstår inom systemet. Att nuvarande regeringen misslyckas med att på ett rimligt sätt ta det ansvaret kan inte enskilda elbolag kompensera för. Löften i valrörelsen om energikompensation till hushållen har gått dåligt, inte minst till norra Sverige. Därför bör den moderatledda regeringen stödd av Sverigedemokraterna ställas till svars. Dit bör även Andreas Löwenhöök rikta sin energi, även om just den energin inte påverkas av prisökningarna. 

Det är också viktigt att förstå varifrån Skellefteå Krafts vinster kommer. De kommer i första hand inte från Skellefteå kommuns innevånare utan från elbörsen Nordpol, där Skellefteå Kraft säljer el till aktörer som säljer vidare till kunder i Sverige och Europa. Det är dessutom viktigt att komma ihåg att det inte finns något annat elbolag i Sverige som återbetalar så stora delar av sina vinster till den kommun där man verkar. Det gör man dessutom varje år, inte bara detta år av exceptionellt stora vinster.

Därför är det så viktigt att Skellefteå Kraft ägs av Skellefteå Kommun. Men det är även viktigt att Skellefteå Kraft agerar på ett seriöst sätt gentemot inte bara sina ägare utan även alla sina kunder, oavsett var de kunderna bor. På så sätt kan man fortsätta att vara ett ansett elbolag med ett gott rykte i hela landet.