Replik: Undersökningar i Bottenviken nödvändiga

Den 28 november skrev Skellefteå Naturskyddsförening en debattartikel med anledning av Scandinavian Ocean Minerals (SOM AB) undersökningar kring möjligheten att ta upp mangannoduler i Bottenviken.

Debattens vågor går höga i frågan om hur man bäst säkrar långsiktiga naturvärden.

Debattens vågor går höga i frågan om hur man bäst säkrar långsiktiga naturvärden.

Foto: Lena Lagerstam

Replik2022-12-06 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med anledning av att innanhavet är känsligt, beaktar utvecklingsprocessen löpande de olika hänsyn som måste tas för att ekosystemen i Bottenhavet inte ska försämras. SOM AB avser därför att undersöka havsbotten för att förbättra kunskapsläget och undersöka förutsättningarna för en process utan negativa miljöeffekter. 

Innovationskritiska mineraler och metaller blir allt viktigare i samhället eftersom tillgången på dessa är avgörande för att moderna energi-, miljö- och teknikinnovationer ska fungera. De finns i all elektronik, solceller, vindkraftverk och batterier dvs. teknologier som är viktiga för omställningen till ett mer ekologiskt hållbart samhälle. 

Under FN:s 27:e klimatkonferens (COP27) i Sharm el-Sheikh, var ledande företrädare överens om att omställningen går för sakta och att alla länder måste ta sitt ansvar för att öka tempot i arbetet. Sverige har stor potential att bidra med dessa innovationskritiska mineraler och metaller som världen behöver på ett miljömässigt hållbart sätt och behöver ta sitt ansvar i omställningsarbetet även inom detta område. 

En hållbar, mjuk upptagningsteknik s.k. skördning har utvecklats vars syfte är att öka Sveriges självförsörjningsgrad avseende dessa kritiska mineraler och metaller genom upptagning av mangannoduler i Bottenviken. Skulle Sverige välja bort möjligheten att tillvarata egna mineraler och metaller, blir det andra länder som får leverera även till oss på ett icke hållbart sätt. En sådan lösning skapar ökad klimatpåverkan, eftersom råvarorna måste transporteras till Sverige. 

Om andra länder ska öppna gruvor för att bryta de mineraler och metaller som Sverige behöver, flyttas miljöpåverkan som den gruvdriften orsakar till ett annat land. SOM AB har såväl följeforskare och en tvärvetenskaplig referensgrupp som deltar i de processer som nu utvecklas. På SOM AB kommer vi att stå upp för att klimatomställningen genomförs på ett miljömässigt hållbart sätt.