Replik: Osund tystnadskultur i regionen

– Det ska inte råda en tystnadskultur i regionen, skriver Peter Olofsson (S) regionsstyrelsens ordförande.

Vi socialdemokrater vet att välfärden bara blir så bra som personalens förutsättningar medger, skriver  Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande.

Vi socialdemokrater vet att välfärden bara blir så bra som personalens förutsättningar medger, skriver Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande.

Foto: Arkivbild

Replik2022-02-08 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik; "Osund tystnadskultur i regionen" skriven av Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD) publicerad den 3 februari 2022.

Här är vi Socialdemokrater väldigt tydliga – vår demokrati är beroende av vår yttrande- och meddelarfrihet. Det är en fråga som alltid kommer värnas och hållas levande. 

Här är vi alla överens - det inte ska råda en tystnadskultur inom regionen. 

I Riksdagen har det tagits ett enhälligt beslut med de borgerliga partierna om en lagstiftning som innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats förstärks ytterligare. Det ska vara möjligt att slå larm internt inom en verksamhet på ett säkert sätt. Skillnaden mellan oss och Moderaterna är att de anser att dyra konsulter är lösningen. 

Vi tror inte att privata konsultbolag kommer öka yttrandefriheten. Ta till exempel Moderatstyrda Region Stockholm där personalpolitiken innebär att man köper in dyra konsulter istället för att använda sig av den kompetens personalen ute i verksamheten besitter.

De borgerliga partierna fortsätter recensera historia när det hade varit bättre om de ägnat sig åt de utmaningar regionen står inför. Därför ser vi gärna breda överenskommelser framöver för att jobba med de utmaningar regionen står och kommer stå inför. Mer behöver göras för att stärka arbetsplatskulturen. 

Viktigt är att chefer får förutsättningar att tillsammans med medarbetare och fackliga organisationer bygga en trygg och öppen arbetsplatskultur. Det är en förutsättning för en god arbetsmiljö men också för utveckling av verksamheten, där kritiskt tänkande och nyfikenhet förespråkas.

Vi socialdemokrater vet att välfärden bara blir så bra som personalens förutsättningar medger. För att komma dit behöver vi som arbetsgivare för välfärdens medarbetare göra vår del. Socialdemokraterna i Sveriges Kommuner och Regioner har därför tagit fram en personalpolitisk plattform med flera mål för att säkra tryggheten för de som arbetar i välfärden.

För vi har sett motsatsen, när välfärdens medarbetare ses som en kostnad och inte en tillgång. Med oro ser vi hur borgerligt styrda kommuner och regioner väljer att ha tilltro till kontrollerande styrmodeller och konsulter i stället för att se till medarbetarna och deras kompetens. 

Den sidan kommer vi socialdemokrater aldrig stå på.