Replik - "Dråpslag mot landets bilister"

Niklas Wykman (M) och Edward Riedl (M) skriver om hur avskaffat reseavdrag försämrar för bilister. Nu finns ju inget förslag om att avskaffa reseavdraget utan ett förslag om att reformera och förbättra avdragets konstruktion.

Replik 23 juni 2022 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på debattartikeln, publicerad i Norran 20 juni 2022, "Dråpslag mot landets bilister när reseavdraget slopas" av Niklas Wykman (M) och Edward Riedl (M).

S - regeringens förslag innebär att 260 000 fler personer kommer att kunna ta del av skattelättnaden och att nivåerna höjs. Skattereduktionen ska upp på en nivå så att de, för vanliga löntagare, motsvarar ett reseavdrag på 25 kronor milen, jämfört med dagens 18:50.

Den nya skattelättnaden utgör en modell för ett nytt regelverk. För att minska fel och fusk är det viktigt att reglerna blir enklare. Både landsbygdsprofilen och klimatprofilen behöver bli bättre. 

Den nya skattereduktionen innehåller inget krav på tidsvinst och en person som åker tåg eller samåker till jobbet får samma skattelättnad som en person som åker egen bil samma sträcka. Enbart avstånd över en viss gräns ger rätt till skattereduktion. 

Den lägre gränsen föreslås vara 15 km i hela landet, förutom i storstadskommunerna där den föreslås vara 30 km. Det ger förslaget en tydlig landsbygdsprofil.

Till skillnad från dagens system ger den nya skattereduktionen lika stor skattelättnad för alla skattebetalare, oberoende av vad de har för inkomst eller marginalskatt. I dag kan samma resa ge en större skattelättnad för en höginkomsttagare jämfört med för en låginkomsttagare. Det är inte rimligt. 

Utöver att reformera och förstärka dagens reseavdrag, har regeringen också för avsikt att höja det skattefria schablonbeloppet för personer som använder bilen i sitt arbete. Det är alltså ganska långt från de försämringar Wykman och Riedl ser framför sig.

Hela Sverige ska leva och växa. Vårt Sverige kan bättre. Vi behöver bilen för att ta oss till jobbet därför behövs ett bättre   reseavdrag – men det behöver ju vara en konstruktion som har legitimitet och som har en landsbygdsprofil. 

Isak From riksdagsledamot, ordförande (S) Västerbotten


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa