Replik - Det behövs en klok miljöpolitik

Hysteri, Gretafeber, uppskruvad retorik, domedagsprofetior. Det är några av argumenten emot bildandet av Klimatalliansen.

Replik 3 mars 2022 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Maria Lernfeldts debattartikel ”Det behövs en klok klimatpolitik, inte klimatpartism” publicerad i Norran den 16 februari 2022.

Vad vi än gör så får vi inte rubba samhällets invanda rutiner för då riskerar vi att återvända till ett samhälle så som det såg ut för 100 år sedan.

Klimatalliansen, som överraskande inte propagerar för häst och vagn, är medveten om den enorma uppgift som tanken på systemförändringar innebär och den rädsla som uttrycks i ledaren och som många bär på vid insikten om att våra samhällsystem allt tydligare inte orkar bära upp vår självbild som föregångssamhälle. 

Detta är också en av anledningarna till att vi vill verka som en allians med aktiva och medlemmar från alla delar av politiken och civilsamhället. Vi måste gemensamt bära den här insikten liksom att finna en gemensam väg.

Budskapet säger i grunden sitt ner i båten om än uttryckt som: ”De (Klimatalliansen) måste ta hänsyn till de konsekvenser varje klimatåtgärd har och försöka parera dessa i den mån det går.”.

De här tongångarna, där det i första hand ska pareras för gällande ordning, istället för de långt mer allomfattande klimatproblemskonsekvenserna. De har vi hört i tiotals år. De har ömsom skapat storskaliga globala protester, ömsom skapat uppgivenhet.

Problemet är att flera av de förändringar, byggda på 97 procent av forskarvärldens slutsatser, har en bromsande och dämpande effekt på samhället. 

Precis som när läkare ordinerar återhållsamhet till patienter, med någon form av missbruk. Denna logik projiceras då som vänsterpolitik. 

Klimatalliansen har inget egensyfte med att föra vänsterpolitik. Det skulle rörelsen förlora på. 

Vi söker borgerliga initiativ och samarbete lika mycket som socialistiska i den här frågan som framförallt är humanistisk i sin karaktär. Vi vet att det finns humanistiska ambitioner längs hela vänster-höger-skalan.

Men, ”sitt ner i båten” synen på klimatlösningarna bär också på ett nästan lika stort problem. Nämligen bidragande till en brist på förtroende för politiken. 

Det finns idag ett tydligt utrymme i väljaropinionen för Klimatalliansens vision att placera klimatproblemen där den hör hemma - som en kris och som den övergripande frågan.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa