Tandvård är en rättighet för alla!

Vi Liberaler har under en längre tid sett att tillgängligheten på tandvård har blivit sämre och drivit frågan om att inrätta tandvårdsbuss i regionen, för att öka tillgängligheten på tandvård.

Region Västerbotten är den region som betalar de sämsta lönerna till tandläkarna i Sverige, skriver Jens Wennberg (L), vice ordförande i utskottet för Primärvård och tandvård.

Region Västerbotten är den region som betalar de sämsta lönerna till tandläkarna i Sverige, skriver Jens Wennberg (L), vice ordförande i utskottet för Primärvård och tandvård.

Foto: Tore Meek/NTB/Scanpix/TT

Replik2022-05-30 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jonas Karlberg, gruppledare Vänsterpartiet, skriver i en debattartikel i Norran den 22 maj att krisen i folktandvården är orsakad av alliansregeringens beslut I SOU 2021:18. 

Jonas gör det enkelt för sig att förklara dagens situation inom folktandvården i region Västerbotten. 

Vad är då orsaken till dagens situation inom tandvården? 

För det första väljer många av de tandläkare som utbildas i Umeå att välja andra arbetsgivare än region Västerbotten. Region Västerbotten är den region som betalar de sämsta lönerna till tandläkare i Sverige. 

Vi ligger 15 tkr till 20 tkr lägre än övriga regioner. 

En andra orsak är att ersättningen för att bedriva barntandvård är för låg. Ingen privat tandläkare är intresserad av att bedriva en verksamhet som inte går ihop ekonomiskt. 

Det samma gäller för folktandvården att ersättningen är för låg. Men folktandvården har detta i sitt uppdrag och är skyldiga att bedriva barntandvård.

Den verkliga dödsstöten för folktandvården blev när den Socialdemokratiska regeringen genomdrev Vänsterpartiet krav på avgiftsfri tandvård, från den 1 januari 2019, för alla upp till 23 års ålder. 

Detta utan att skjuta till några pengar för detta utökade uppdrag. 

Fram till dess klarade folktandvården tillgängligheten och sin ekonomi. Vi Liberaler har motsatte oss denna reform. Vi förstår inte varför de som har en betalningsförmåga ska ha gratis tandvård. 

För att vi ska kunna få en folktandvård som fungerar och går ihop ekonomiskt vill vi Liberaler höja ersättningen för barntandvården. 

Vi vill återgå till åldersgränsen 19 år för gratis tandvård. Vi behöver se över lönerna för de som jobbar inom folktandvården - tandläkarna, tandsköterskorna och tandhygienisterna.

Vi vill att tandläkarutbildningen i Umeå blir kvar.

Vi har inte råd att förlora utbildningsplatser för tandläkarna. En tandläkarutbildning i regionen är ett absolut måste. 

Vi måste se till att de som utbildas ges de absolut bästa förutsättningarna, för att kunna arbeta inom region Västerbotten. 

Detta är en helt avgörande fråga för hur vi ska klara upp dagens situation inom folktandvården. 

Jens Wennberg (L), vice ordförande i utskottet för Primärvård och tandvård