Regeringen sätter stopp för norrlandsfientlig politik

Denna text är en replik på Socialdemokraternas artikel "Stoppa SD:s antinorrlandspolitik" (5/4) samt Miljöpartiets artikel "Moderaterna ser Norrland som en elproducerande koloni" (3/4).

"På område efter område drev den förra socialdemokratiska regeringen en politik som med kirurgisk precision slog mot Norrland, landsbygden och alla som varje dag är beroende av bilen."

"På område efter område drev den förra socialdemokratiska regeringen en politik som med kirurgisk precision slog mot Norrland, landsbygden och alla som varje dag är beroende av bilen."

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Replik2023-04-14 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den tidigare rödgröna regeringen införde reduktionsplikt på bensin och diesel så Sverige redan innan kriget i Ukraina hade världens dyraste bränslepriser. De är direkt ansvariga för de höga elpriserna i Norrland. Genom nedläggning av fungerande kärnkraft i raserade man det svenska elsystemet, vilket konsumenter i både norr och söder nu får betala för. Den förra regeringen vägrade trots det att ta fram ett elstöd till Norrland. 

På område efter område drev den förra socialdemokratiska regeringen en politik som med kirurgisk precision slog mot Norrland, landsbygden och alla som varje dag är beroende av bilen. Nu sätter vi stopp för den norrlandsfientliga politiken som de bedrev i åtta år.

Dieseln hade blivit 10 kronor dyrare per liter från dagens nivå om de rödgröna hade fått fortsätta genomföra sin politik med ännu högre reduktionsplikt och skattehöjningar på bränsle. Gång på gång drevs det på för högre skatter, mer reduktionsplikt på drivmedel och miljöineffektiva subventioner av elbilar.

Det är Norrland som får betala det allra högsta priset för det rödgröna energipolitiska experimentet med våra långa avstånd och sämre tillgång till kollektivtrafik, men de höga priserna hotar även industriinvesteringar i Norrland på längre sikt. Det var i södra Sverige som de rödgröna bidrog till att lägga ner fyra fullt fungerande kärnkraftsreaktorer, men detta är inte en fråga där olika delar av vårt land står mot varandra: motsättningen ligger istället i två helt olika politiska riktningar av svensk energipolitik.

Den riktning jag och regeringen företräder vill att det ska gå att bo och leva i hela landet. Det innebär att hela landet behöver en pålitlig energiförsörjning och infrastruktur och att vi inte kan straffbeskatta landsbygden där transportförutsättningarna ser helt annorlunda ut än i vårt lands storstäder. Den andra riktningen som de rödgröna företräder, har i regeringsställning genomfört en politik med rakt motsatt effekt.

Den nya moderatledda regeringen kommer nu betala ut elstöd till hushåll och företag i Norrland, vi har redan sänkt bränsleskatten med en krona per liter samt till nästa årsskifte sänker vi reduktionsplikten till EU:s miniminivå. Utöver att arbeta för en stärkt energiförsörjning med låga priser, lägre pris på bränsle så har vi skjutit till 30 miljarder till välfärden för fler vårdplatser, en bättre skola och ett starkare rättsväsende i Norrland.